Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • ODPOWIEDŹ NA INF. PUBLICZNĄ. przez OLEŚNICA

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek złożony w dniu 27 kwietnia
  2020 r. dot. inf. publicznej.

  --
  Z poważaniem,

  Katarzyna Cieślak
  e-mail: katarzyna.cieslak@olesnica.wroc.pl
  <mailto:katarzyna.cieslak@olesnica.wroc.pl>
  tel. 71 314 02 12

  <http://www.olesnica.wroc.pl>

  URZĄD GMINY OLEŚNICA

  ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
  tel. 71 314 02 00, faks 71 314 02 04
  olesnica.wroc.pl <http://www.olesnica.wroc.pl>, urzad@olesnica.wroc.pl
  <mailto:urzad@olesnica.wroc.pl>

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych, w związku z
  prowadzoną korespondencją e-mailową, jest Urząd Gminy Oleśnica.

  Państwa dane osobowe, przesłane do Urzędu Gminy Oleśnica poprzez
  korzystanie z poczty elektronicznej, są gromadzone, przetwarzane i
  przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla
  którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania jest prawnie
  uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa
  dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy Oleśnica zgodnie z
  instrukcją kancelaryjną.

  W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo wglądu, modyfikacji,
  udostępnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przenoszenia
  danych osobowych. Jednocześnie przysługuje Państwu prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego.

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Oleśnica jest
  Agata Janiszewska Skowron, e-mail: agata.js@olesnica.wroc.pl
  <mailto:agata.js@olesnica.wroc.pl>.

  Załączniki