Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WOLBROM

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres mtreter@umigwolbrom.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Fwd: Message from KM_C258 przez WOLBROM

  W załączaniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Message from KM_C258
  Data: Mon, 11 May 2020 12:49:04 +0100
  Nadawca: scan@umigwolbrom.pl
  Odpowiedź-Do: scan@umigwolbrom.pl
  Adresat: mciempka@umigwolbrom.pl

  Załączniki