Instytucja: 

ZABIERZÓW

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZABIERZÓW

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż Wójt Gminy Zabierzów, nie udostępnił Poczcie Polskiej S.A. danych zawartych w spisie wyborców Gminy Zabierzów.

  Z poważaniem.

  Bartosz Barański
  ________________________________
  Urząd Gminy Zabierzów
  Sekretarz Gminy
  Rynek 1
  32-080 Zabierzów
  tel. 12 283-07-59
  www.zabierzow.gmina.pl<http://www.zabierzow.gmina.pl/>
  {{ email }}