'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o informację publiczną przez ZIELONKI

  Odpowiadając na przesłaną do Urzędu Gminy Zielonki korespondencję
  uprzejmie informuję, że dane o wyborcach nie zostały udostępnione
  Poczcie Polskiej.

  Informuję również, że żądanie w zakresie udzielenia informacji o
  przyszłych, planowanych działaniach gminy pozostaje poza zakresem ustawy
  o dostępie do informacji publicznej.

  Z up. Wójta Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych /-/ Marta Kazior

 • Re: wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24232@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • udostępnienie spisu przez ZIELONKI

  SA.502.1.74.28.2020

  Pani Agnieszka Zdanowicz

  W odpowiedzi na mail z dnia 11 maja 2020r. uprzejmie informuję,że do
  dnia dzisiejszego tj. 15.05.2020roku Urząd Gminy Zielonki nie udostępnił
  przedmiotowego spisu wyborców Poczcie Polskiej SA.

  z poważaniem

  Marta Kazior

  Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych

  --

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________
  www.zielonki.pl <https://zielonki.pl> eUrzad
  <https://eurzad.zielonki.pl> e-mail <mailto:ug@zielonki.pl> facebook
  <https://facebook.com/zielonki?_rdr=p&fref=ts> ePUAP
  <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UG_Zielonki>
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach
  <https://puk.zielonki.pl> Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
  Szkół w Zielonkach <http://gzeas.zielonki.org> Bibliteka Publiczna w
  Zielonkach <http://www.biblioteka.zielonki.org/> Centrum Kultury
  Promocji i Rekreacji w Zielonkach <https://www.ckpir.zielonki.pl/>
  Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
  <http://www.gopszielonki.naszops.pl/> Biuletyn Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Zielonki
  <https://bip.malopolska.pl/gzielonki/Article/id,240636.html> Geoportal
  Gminy Zielonki <https://geoportal.zielonki.pl> Rowerem przez Gminę
  Zielonki <http://www.roweremprzezzielonki.pl/>