Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • spis wyborców przez OŁAWA

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na maila z dnia 27.04.2020 r., w załączeniu przesyłam skan
  odpowiedzi Burmistrza Miasta Oława.

  Pozdrawiam

  --
  /Agata Andros/
  /Naczelnik/
  /Wydział Spraw Obywatelskich/
  /tel. 71 3035574/

  Herb
  /Urząd Miejski w Oławie
  Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
  tel. 71 3035501, 71 3035502
  www.um.olawa.pl/

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Oława.
  Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
  Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą
  Państwo na stronie internetowej bip.um.olawa.pl w zakładce Obsługa
  Klienta. Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wyłącznie dla
  Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, informujemy, iż
  ujawnianie, dystrybuowanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji
  jest niedozwolone. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu doręczona
  omyłkowo prosimy o usunięcie jej oraz o niezwłoczny kontakt.

  Załączniki

 • Re: spis wyborców przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 8.05.2020 r. (przesłanej 11.05.2020 r.) na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o potwierdzenie, że również 8.05.2020 r. państwa urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. To ważna sprawa dla nas i dla mieszkańców, stąd prośba o doprecyzowanie, żebyśmy mogli mieć pewność.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25409@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_0JzrXkJ.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź przez MIROSŁAWIEC

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Burmistrza Miasta Oława na maila
  z dnia 18.05.2020 r.

  Pozdrawiam

  --
  /Agata Andros/
  /Naczelnik/
  /Wydział Spraw Obywatelskich/
  /tel. 71 3035574/

  Herb
  /Urząd Miejski w Oławie
  Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
  tel. 71 3035501, 71 3035502
  www.um.olawa.pl/

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Oława.
  Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
  Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą
  Państwo na stronie internetowej bip.um.olawa.pl w zakładce Obsługa
  Klienta. Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wyłącznie dla
  Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, informujemy, iż
  ujawnianie, dystrybuowanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji
  jest niedozwolone. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu doręczona
  omyłkowo prosimy o usunięcie jej oraz o niezwłoczny kontakt.

  Załączniki

 • Odpowedź na wniosek przez KatarzynaBatkoToluc

  Nadawca: OŁAWA

  Treść: Pobierz