Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną przez BIELANY

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
  załączeniu przesyłam pismo Wójta Gminy Bielany.

  Z poważaniem

  Milena Kozak

  Inspektor ds. ewidencji ludności,

  wydawania dowodów osobistych,

  działalności gospodarczej i promocji

  Urząd Gminy w Bielanach

  ul. Słoneczna 2

  08-311 Bielany

  tel. 25 787 80 13 wew. 25

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że
  administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bielany reprezentowana
  przez Wójta Gminy, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany, tel.: 25 787-80-13,
  e-mail: <mailto:sekretariat@gminabielany.pl> sekretariat@gminabielany.pl.
  Klauzula informacyjna znajduje się na stronie
  <https://poczta.hekko.pl/#NOP> http://gminabielany.pl w zakładce RODO.

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo
  niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy
  i usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki