Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez BŁONIE

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
  kwietnia 2020 do "Urząd Miejski w Błoniu" <ratusz@blonie1.home.pl> z tematem
  "Wniosek o informację publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez BŁONIE

  S.1431.21.2020

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
  że Burmistrz Błonia nie udostępnił Poczcie Polskiej spisu wyborców.
  Udostępnienie będzie możliwe, po wejściu w życie odpowiednich przepisów.

  Przemysław Kubicki

  Sekretarz Gminy Błonie

  W dniu 27.04.2020 o 10:49, Urząd Miejski w Błoniu pisze:

  Załączniki

  • przemyslaw_kubicki.vcf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.04.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24245@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez BŁONIE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ratusz@um.blonie.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_drFJPCB.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Wniosek o informację publiczną przez BŁONIE

  Szanowni Państwo.

  W odpowiedzi na poniższe zapytanie informuję, że Burmistrz Błonia nie
  przekazał danych wyborców Pocznie Polskiej S.A.

  Przemysław Kubicki

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.04.2020 r. na wniosek o informację
  z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu
  przesłania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w
  życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A..
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
  sprawa-24245@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-28 06:21:31.131703+00:00 z >
  adresu przemyslaw.kubicki@um.blonie.pl: > S.1431.21.2020 Dzień > dobry.
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie > informacji > publicznej
  informuję, że Burmistrz Błonia nie udostępnił Poczcie > > Polskiej spisu
  wyborców. Udostępnienie będzie możliwe, po > wejściu w życie >
  odpowiednich przepisów. Przemysław Kubicki > Sekretarz Gminy Błonie W >
  dniu 27.04.2020 o 10:49, Urząd > Miejski w Błoniu pisze:

  Załączniki

  • przemyslaw_kubicki.vcf (nieskanowany) Skanuj