Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedz na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 r. przez CERANÓW

  Ceranów dnia 8 maja 2020 r.

  Urząd Gminy Ceranów w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Anastazja Kierył

  Urząd Gminy Ceranów

  25 7870779 wew.30

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Skan wniosku
  Data: Fri, 8 May 2020 11:57:56 +0200
  Nadawca: urzad@ceranow.pl
  Adresat: a.kieryl@ceranow.pl

  Załączniki