Instytucja: 

CZERNICE BOROWE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na inf. publiczną przez CZERNICE BOROWE

  Pytanie : Czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w
  życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  W odpowiedzi na powyższe zapytanie Państwa , Urząd Gminy Czernice Borowe
  uprzejmie informuje, że dane ze spisu wyborców nie zostały przekazane
  Poczcie Polskiej S.A.

  --

  Pozdrawiam
  Bogumiła Cienkus
  Sekretarz Gminy

  HerbUrząd Gminy Czernice Borowe
  ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
  tel. 23 674-62-15, faks 23 677-00-13

  www.czerniceborowe.pl <http://www.czerniceborowe.pl>,
  bip.czerniceborowe.pl <http://www.bip.czerniceborowe.pl>
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
  Gminy Czernice Borowe.
  Dane kontaktowe: Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415
  Czernice Borowe, 23 674 62 15.
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.Jest to osoba, z którą można się
  kontaktować we wszystkich
  sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw
  związanych z tym przetwarzaniem.
  Szczegółowe informacje i zasady przetwarzania danych znajdują się pod
  adresem: RODO - Klauzula informacyjna >>>
  <http://czerniceborowe.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=360&strona=1>

  Załączniki

  • herb50.jpg