Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosek o informację przez Opera Śląska w Bytomiu

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na e-maila z dnia 8 lipca 2019 r. dot. udostępnienia informacji
  Publicznej dot. dostępności budynku, przesyłamy odpowiedzi do ankiety.

  1) Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom.

  2) Tak. Opera Śląska zatrudnia pracownika korzystającego z psa asystującego.

  3) Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu.

  4) Portier dokonuje klasyfikacji. Jeżeli jest to pies asystujący nie ma
  żadnych warunków.

  5) Nie, ponieważ mogą zakłócać przebieg spektaklu.

  6) Nie.

  7) Tak, m.in. poprzez podjazd dla wózków do budynku, przystosowane toalety
  itd.

  8) a) tak,

  b) tak,

  c) tak,

  d) nie,

  e) nie,

  f) nie,

  g) nie,

  h) miejsce na wózek inwalidzki na widowni.

  9) Tak, możliwość wejścia na spektakle.

  10) a) nie,

  b) nie,

  c) nie,

  d) nie,

  e) spektakle i inne wydarzenia artystyczne dedykowane grupie z
  określonymi niepełnosprawnościami np. spektakl baletowy dla niesłyszących.

  11) Nie.

  12) Tak, budynek Opery Śląskiej wybudowany został w 1901 r. Jest zabytkowy.

  Z poważaniem,

  Monika Kopicka

  Asystent Dyrektora

  Opera Śląska w Bytomiu
  ul. Moniuszki 21/23
  41-902 Bytom

  tel. 32 39 66 856
  tel.kom. 660-669-444
  e-mail: <mailto:awlodarczyk@opera-slaska.pl> kancelaria@opera-slaska.pl

  <http://www.opera-slaska.pl/> www.opera-slaska.pl
  <http://www.facebook.com/OperaSlaska> http://www.facebook.com/OperaSlaska
  <https://twitter.com/operaslaska> https://twitter.com/operaslaska
  Wpisz na stałe do swojego repertuaru

  cid:2B6D4D65-0286-473E-A106-6BF46A202A53@opera.local

  Szanowni Państwo,

  Mając na względzie fakt, iż Opera Śląska w Bytomiu zachowuje najwyższe
  standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że pracownicy
  Opery Śląskiej w Bytomiu stwierdzili, że są w posiadaniu Państwa danych, w
  wyniku czego pozyskane zostały Państwa dane w rozumieniu stosownych
  przepisów (nazwa, dane kontaktowe, osoby do kontaktu), które zostały
  umieszczone w bazie danych Opery Śląskiej w Bytomiu i będą wykorzystywane do
  realizacji celów marketingowych w zakresie własnych usług. Jednocześnie
  informujemy, że dane nie będą udostępniane i sprzedawane innym podmiotom
  oraz osobom fizycznym.

  Opera Śląska w Bytomiu jest administratorem państwa danych osobowych,
  pragniemy więc poinformować Państwa, że mają Państwo prawo dostępu do swoich
  danych, ich aktualizacji oraz ich usunięcia, wniesienia pisemnego żądania
  zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania bądź wniesienia
  sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz inne uprawnieniach wynikających z
  RODO (od 25.05.2018 r.).

  Ponadto chcemy poinformować, że:

  1) IOD Opery Śląskiej w Bytomiu jest Przemysław Wolski,

  2) Opera Śląska w Bytomiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do
  państw trzecich,

  3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania działań w
  zakresie marketingu własnych usług,

  4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.),

  5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji, w tym profilowaniu.

  Załączniki