Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Państwowe Muzeum na Majdanku

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@majdanek.eu.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez Państwowe Muzeum na Majdanku

  Szanowni Państwo,

  niniejszym udzielamy odpowiedzi na Państwa pytania. Odpowiedzi
  zaznaczone są grubszą czcionką i wpisane w treść Państwa wiadomości.

  Z poważaniem,

  Marek Duda

  Centrum Obsługi Zwiedzających,

  Państwowe Muzeum na Majdanku

  > --- Treść przekazanej wiadomości ---
  > Temat: Wniosek o informację
  > Data: Mon, 08 Jul 2019 04:46:03 -0000
  > Nadawca: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Odpowiedź-Do: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Adresat: sekretariat@majdanek.eu
  >
  >
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
  > informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
  > dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi
  > działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie
  > czy oddziały).
  >
  > Prosimy o:
  >
  > 1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
  >
  *Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325
  Lublin, Polska*
  >
  > oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
  >
  > 2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? *Tak *
  > 3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? *nie*
  > 4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
  > asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
  > (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
  >
  > a. posiadanie kagańca
  > b. prowadzenie na smyczy
  > c. określona wielkość
  > d. określona rasa
  >
  > 5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? *Nie *
  > 6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?*Nie*
  > 7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  > *Ze względu na zachowaną infrastrukturę byłego niemieckiego obozu
  > koncentracyjnego, istnieją pewne ograniczenia w dostępności Muzeum dla
  > osób z niepełnosprawnosciami, ale w ramach prac modernizacyjnych
  > Muzeum dąży do niwelowania barier. *
  > 8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
  > to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji
  > (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
  >
  > a. podjazd dla wózków: *Do budynku Centrum Obsługi Zwiedzających nie
  > prowadzą schody - wejście jest na poziomie chodnika, dlatego nie
  > istnieje potrzeba stworzenia podjazdów. Tylne wejście do budynku
  > biurowego, w którym znajdują się biura, archium i biblioteka posiada
  > podjazd. Jeśli chodzi o historyczne obiekty poobozowe, nie posiadają
  > one podjazdów, ale zwiedzającym którzy z wyprzedzeniem poinforują nas
  > o swojej wizycie, Muzeum może bezpłatnie zapewnić podstawienie szyn
  > ułatwiających wjazd do poszczególnych obiektów. Ponadto, Muzeum
  > zadbało o dostępność swojej strony internetowej, która przygotowana
  > została zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 i otrzymała
  > przyznany przez Fundację Widzialni certyfikat "strona internetowa bez
  > barier".*
  > b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością *Tak*
  > c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością *Tak*
  > d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a: *Nie*
  > e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
  > niepełnosprawnością wzroku *Nie*
  > f. obniżony blat w miejscu obsługi gości *Nie *
  > g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszód *Tak *
  > h. inne:*I**nformacje na temat przeszkód architektonicznych na terenie
  > Muzeum dostępne w zakładce "dostępność" na stronie Muzeum, które
  > pozwalają przygotować się do wizyty, *
  > **tyflomapy Muzeum dostępne w punkcie informacji turystycznej, oraz
  > udział pracowników w szkoleniach dotyczących dostępności instytucji
  > kultury dla osób z niepełnosprawnościami.
  > **
  >
  > 9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
  > osób z różnymi niepełnosprawnościami? *Tak. Pełen opis tych zajęć
  > dostęny jest w zakładce dostępność na naszej stronie internetowej:
  > http://www.majdanek.eu/pl/education/oferta_edukacyjna_dla_osob_z_niepelnosprawnosciami/9*
  >
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
  osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania):
  >
  > a. eksponaty, których można dotykać *Tak *
  > b. wydarzenia tłumaczone na język migowy *nie*
  > c. materiały z audiodeskrypcją *nie*
  > d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania *nie*
  > e. INNE (jakie?) *Miniaturowe rzeźby obrazujące wygląd poszczególnych
  > obiektów na terenie byłego obozu, wykonane w drewnie lub techniką
  > druku 3d, fragmenty relacji byłej wieźniarki w alfabecie Braille'a,
  > relacje audio dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dostosowanie do
  > potrzeb grupy trasy i czasu zwiedzania. Ponadto kilka obiektów zostało
  > opisanych w języku migowym w ramach wspołpracy Muzeum z Fundacją
  > Kultury Bez Barier   - opisy te znajdują się na stronie**projektu
  > "Czytanie Obrazów".*
  >
  > 11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
  > dziecka? *Nie*
  > 12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  > kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? *Tak*
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
  > Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  > Krajowego Rejestru Sądowego
  >

 • Fwd: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez Państwowe Muzeum na Majdanku

  Dzień dobry,

  Wysyłam odpowiedź jeszcze raz, ponieważ w poprzednią wkradł się mały błąd.

  Z poważaniem,

  Marek Duda

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację
  Data: Tue, 23 Jul 2019 15:20:07 +0200
  Nadawca: M.Duda <m.duda@majdanek.eu>
  Adresat: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  niniejszym udzielamy odpowiedzi na Państwa pytania. Odpowiedzi
  zaznaczone są grubszą czcionką i wpisane w treść Państwa wiadomości.

  Z poważaniem,

  Marek Duda

  Centrum Obsługi Zwiedzających,

  Państwowe Muzeum na Majdanku

  > --- Treść przekazanej wiadomości ---
  > Temat: Wniosek o informację
  > Data: Mon, 08 Jul 2019 04:46:03 -0000
  > Nadawca: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Odpowiedź-Do: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Adresat: sekretariat@majdanek.eu
  >
  >
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
  > informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
  > dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi
  > działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie
  > czy oddziały).
  >
  > Prosimy o:
  >
  > 1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
  >
  *Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325
  Lublin, Polska*
  >
  > oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
  >
  > 2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? *Tak *
  > 3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? *nie*
  > 4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
  > asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
  > (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
  >
  > a. posiadanie kagańca
  > b. prowadzenie na smyczy
  > c. określona wielkość
  > d. określona rasa
  >
  > 5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? *Nie *
  > 6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?*Nie*
  > 7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  > *Ze względu na zachowaną infrastrukturę byłego niemieckiego obozu
  > koncentracyjnego, istnieją pewne ograniczenia w dostępności Muzeum dla
  > osób z niepełnosprawnosciami, ale w ramach prac modernizacyjnych
  > Muzeum dąży do niwelowania barier. *
  > 8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
  > to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji
  > (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
  >
  > a. podjazd dla wózków: *Do budynku Centrum Obsługi Zwiedzających nie
  > prowadzą schody - wejście jest na poziomie chodnika, dlatego nie
  > istnieje potrzeba stworzenia podjazdów. Tylne wejście do budynku
  > biurowego, w którym znajdują się biura, archium i biblioteka posiada
  > podjazd. Jeśli chodzi o historyczne obiekty poobozowe, nie posiadają
  > one podjazdów, ale zwiedzającym którzy z wyprzedzeniem poinforują nas
  > o swojej wizycie, Muzeum może bezpłatnie zapewnić podstawienie szyn
  > ułatwiających wjazd do poszczególnych obiektów. *
  > b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością *Tak*
  > c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością *Tak*
  > d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a: *Nie*
  > e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
  > niepełnosprawnością wzroku *Nie*
  > f. obniżony blat w miejscu obsługi gości *Nie *
  > g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszód *Tak *
  > h. inne:*I**nformacje na temat przeszkód architektonicznych na terenie
  > Muzeum dostępne w zakładce "dostępność" na stronie Muzeum, które
  > pozwalają przygotować się do wizyty, *
  > **tyflomapy Muzeum dostępne w punkcie informacji turystycznej oraz
  > udział pracowników w szkoleniach dotyczących dostępności instytucji
  > kultury dla osób z niepełnosprawnościami. **
  > ***Ponadto, Muzeum zadbało o dostępność swojej strony internetowej,
  > która przygotowana została zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG
  > 2.0 i otrzymała przyznany przez Fundację Widzialni certyfikat "strona
  > internetowa bez barier".* **
  >
  > 9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
  > osób z różnymi niepełnosprawnościami? *Tak. Pełen opis tych zajęć
  > dostęny jest w zakładce dostępność na naszej stronie internetowej:
  > http://www.majdanek.eu/pl/education/oferta_edukacyjna_dla_osob_z_niepelnosprawnosciami/9*
  >
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
  osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania):
  >
  > a. eksponaty, których można dotykać *Tak *
  > b. wydarzenia tłumaczone na język migowy *nie*
  > c. materiały z audiodeskrypcją *nie*
  > d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania *nie*
  > e. INNE (jakie?) *Miniaturowe rzeźby obrazujące wygląd poszczególnych
  > obiektów na terenie byłego obozu, wykonane w drewnie lub techniką
  > druku 3d, fragmenty relacji byłej wieźniarki w alfabecie Braille'a,
  > relacje audio dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dostosowanie do
  > potrzeb grupy trasy i czasu zwiedzania. Ponadto kilka obiektów zostało
  > opisanych w języku migowym w ramach wspołpracy Muzeum z Fundacją
  > Kultury Bez Barier   - opisy te znajdują się na stronie**projektu
  > "Czytanie Obrazów".*
  >
  > 11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
  > dziecka? *Nie*
  > 12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  > kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? *Tak*
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
  > Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  > Krajowego Rejestru Sądowego
  >