Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Wieluński Dom Kultury

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@wdkwielun.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Data: 2019-07-08 06:46

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź - wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wieluński Dom Kultury

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na e-mail dotyczący wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej informujemy, że Wieluński Dom Kultury prowadzi działalność
  kulturalną w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń
  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby:
  Wieluński Dom Kultury
  ul. Krakowskie Przedmieście 5
  98-300 Wieluń

  poniżej odpowiedzi na zadane pytania:
  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? Tak
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? Tak
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
  asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
  (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Tak
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? Nie
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
  to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji
  (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
  a. podjazd dla wózków
  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
  osób z różnymi niepełnosprawnościami? Tak
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
  osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania):
  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  pracownik Wieluńskiego Domu Kultury nabył umiejętności komunikacyjne w
  języku migowym na poziomie podstawowym zorganizowanym przez Polski
  Związek Głuchych oddz. Łódzki, istnieje możliwość tłumaczenia na język
  migowy
  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
  dziecka?
  miejsce takie znajduje się w budynku użyteczności publicznej
  zlokalizowanym w sąsiedztwie budynku, w którym prowadzi działalność
  Wieluński Dom Kultury, jednakże w razie potrzeby zapewniamy takie
  miejsce w naszym budynku.
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak, blisko 120 lat
  temu

  --
  Sekretariat Wieluńskiego Domu Kultury

  Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w
  korespondencji mailowej jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul.
  Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń. Więcej informacji na temat
  ochrony danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury znajduje się pod
  linkiem
  http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Obowi%C4%85zek-informacyjny.pdf
  - zachęcamy do zapoznania się z nimi.