Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. z Muzeum w Grudziądzu przez Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji - zawartą w wiadomości
  przesłanej do grudziądzkiego Muzeum w dniu 22 lipca 2019 r. - przesyłam
  następujące informacje:

  1) nazwa instytucji i adres jej siedziby: Muzeum im. ks. dr. Władysława
  Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz
  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - tak
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? - nie
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
  asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
  (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych
  poniżej):-----------
  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? - nie
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej
  opłacie?--------------------
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - tak
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
  jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
  wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  * W chwili obecnej Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
  jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następującym
  zakresie – na parterze i piętrze Gmachu Głównego. Osoby na wózkach
  inwalidzkich mogą wjechać na dziedziniec Muzeum od strony ulicy
  Klasztornej, aby stąd dostać się na parter Gmachu Głównego. Ponadto
  – od strony ulicy Wodnej znajduje się parking z miejscem dla osób
  niepełnosprawnych. W Gmachu Głównym Muzeum znajduje się dźwig
  platformowy w przeszklonym szybie, który łączy parter obiektu z
  piętrem. Sale wystawowe w obiekcie nie posiadają progów i drzwi, a
  przejścia między nimi są szerokie.
  * Na parterze Gmachu Głównego Muzeum znajduje się ponadto toaleta
  przystosowana do użytkowania przez osoby z ograniczoną sprawnością.

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
  z różnymi niepełnosprawnościami? - tak
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
  osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
  wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
  rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  *_c. materiały z audiodeskrypcją - dotyczy wystawy "Centrum Wyszkolenia
  Kawalerii w Grudziądzu"_*
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
  dziecka? - tak
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?  - tak

  Z poważaniem

  --
  Marta Bolek-Maszewska
  Kierownik
  Działu Edukacji i Promocji
  Działu Dokumentacji z Biblioteką
  Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
  tel. 56 46 590 63 w.18
  e-mail: promocja@muzeum.grudziadz.pl