Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację przez Muzeum Okręgowe w Toruniu

  Dzień dobry!

  W związku na Państwa prośbą o informację na temat dostępności budynku, w
  którym prowadzimy działalność kulturalną udzielamy odpowiedzi:

  1. Muzeum Okręgowe w Toruniu

  Siedziba główna - Ratusz Staromiejski

  Rynek Staromiejski 1

  87-100 Toruń

  2. Do naszego Muzeum można wejść z psem asystującym

  3. Można również wejść z psem innym niż pies asystujący

  4. Warunki, jakie musi spełniać pies to:

  - prowadzenie na smyczy

  - określona wielkość psa - nie większy niż psy rasy najczęściej szkolonej
  jako asystent

  5. Nie można do Muzeum Okręgowego wejść ze zwierzęciem innym niż pies

  6. Nie ma takiej możliwości nawet po uiszczeniu dodatkowej opłaty

  7. Ratusz Staromiejski jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

  - posiada podjazd dla wózków

  - w budynku jest winda

  - jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

  - ze względu na zabytkowy charakter budynku są miejsca niedostępne dla
  wózków, jednak większość ciągów komunikacyjnych jest szeroka

  - nie mamy miejsc postojowych żadnych nawet dla osób
  niepełnosprawnych - mieścimy się na

 • W odpowiedzi na pismo z dn. 22 lipca przez Muzeum Okręgowe w Toruniu

  Dzień dobry!

  W związku na Państwa prośbą o informację na temat dostępności budynku, w
  którym prowadzimy działalność kulturalną udzielamy odpowiedzi:

  1. Muzeum Okręgowe w Toruniu

  Siedziba główna - Ratusz Staromiejski

  Rynek Staromiejski 1

  87-100 Toruń

  2. Do naszego Muzeum można wejść z psem asystującym

  3. Można również wejść z psem innym niż pies asystujący

  4. Warunki, jakie musi spełniać pies to:

  - prowadzenie na smyczy

  - określona wielkość psa - nie większy niż psy rasy najczęściej szkolonej do
  asysty

  5. Nie można do Muzeum Okręgowego wejść ze zwierzęciem innym niż pies

  6. Nie ma takiej możliwości nawet po uiszczeniu dodatkowej opłaty

  7. i 8. Ratusz Staromiejski jest przystosowany dla osób
  niepełnosprawnych:

  - posiada podjazd dla wózków

  - w budynku jest winda

  - jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

  - ze względu na zabytkowy charakter budynku są miejsca niedostępne dla
  wózków, jednak zdecydowana większość ciągów komunikacyjnych jest szeroka

  - nie mamy miejsc postojowych żadnych nawet dla osób
  niepełnosprawnych - mieścimy się na Rynku w ścisłym centrum starówki i nie
  ma tu opcji postoju

  - nie mamy oznaczeń w języku Braille'a ani kontrastowych
  oznaczeń

  - w punkcie kasowym jest niewysoki blat, jak najbardziej
  dostępny dla osób na wózku

  9. i 10. Mamy bogatą ofertę zajęć edukacyjnych (ze specjalnym
  programem i pomocami dydaktycznymi)skierowanych głównie do osób z
  niepełnosprawnością intelektualną, przygotowanych we współpracy ze szkołami
  specjalnymi z Torunia.

  Zajęcia są prowadzone dla dzieci i młodzieży oraz
  osobno dla dorosłych.

  Dla osób niewidomych i niedowidzących są jedne zajęcia
  przygotowane we współpracy z PZN.

  Indywidualnie można się te umawiać z panią kustosz na
  audiodeskrypcję - barwny i szczegółowy opis naszych wybranych eksponatów.

  - nie mamy niestety ofert dla osób niedosłyszących ani
  materiałów z audiodeskrypcją

  - w Ratuszu nie ma możliwości dotykania eksponatów, taka opcja
  jest w naszych dwóch innych oddziałach

  11. Mamy miejsce dla przewinięcia i nakarmienia dziecka

  12. Nasz obiekt powstał przed 1995 rokiem - dokładnie w XIII wieku

  Z wyrazami szacunku

  Justyna Skibińska

  referent
  Dział Promocji

  tel. 56 66 05 645 | @: <mailto:j.skibinska@muzeum.torun.pl>
  j.skibinska@muzeum.torun.pl
  *************************************************
  Muzeum Okręgowe w Toruniu
  Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
  tel. <callto:56%2066%2005%20612> 56 66 05 612 | fax
  <callto:56%2062%2024%20029> 56 62 24 029
  <mailto:muzeum@muzeum.torun.pl> muzeum@muzeum.torun.pl
  <http://www.muzeum.torun.pl/> http://www.muzeum.torun.pl

  <http://www.facebook.com/muzeum.torun> http://www.facebook.com/muzeum.torun

  <http://www.twitter.com/MuzeumTorun> www.twitter.com/MuzeumTorun

  <http://www.instagram.com/muzeum_torun_okregowe/>
  www.instagram.com/muzeum_torun_okregowe/

  Dział Promocji
  Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
  tel. 56 66 05 698 | @: <mailto:dp@muzeum.torun.pl> dp@muzeum.torun.pl