Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację - odpowiedzi przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

  W nawiązaniu do pisma przesłanego drogą elektroniczną z dnia 22 lipca 2019 roku o godzinie 7.55 przesyłam odpowiedzi na wniosek.

  Pytanie 1: Wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby.

  Odpowiedź: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II nr 6, 25-025 Kielce

  Pytanie 2: Czy do instytucji można wejść z psem asystującycm?

  Odpowiedź: Tak, do instytucji można wejść z psem asystującym.

  Pytanie 3: Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie 4: Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (prosimy wypełnić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  1. Posiadanie kagańca
  2. Prowadzenie na smyczy
  3. Określona wielkość
  4. Określona rasa
  Odpowiedź: Warunkami, które musi spełnić pies musi posiadać kaganiec oraz być prowadzony na smyczy.

  Pytanie 5: Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

  Odpowiedź: Tak, do Muzeum można wejść z innymi zwierzętami niż psy.

  Pytanie 6: Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

  Odpowiedź: Wejście ze zwierzętami nie podlega dodatkowej opłacie.

  Pytanie 7: Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie 8: Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  1. Dojazd dla wózków
  2. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  3. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  4. Oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  5. Kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  6. Obniżony blat w miejscu obsługi gości
  7. Szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszków
  8. Inne
  Odpowiedź: Muzeum zapewnia następujące rozwiązania: dojazd dla wózków, toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością oraz szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód.

  Pytanie 9: Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowanie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?

  Odpowiedź: Nie.

  Pytanie 11: Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

  Odpowiedź: Muzeum nie posiada wydzielonego miejsca do nakarmienia/przewinięcia dziecka.

  Pytanie 12: Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Odpowiedź: Tak.

  Pozdrawiam
  Łukasz Dąbrowski
  Muzeum Wsi Kieleckiej
  ul. Jana Pawła II nr 6
  tel. 41 344 92 97
  tel. 886 861 534

  Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej z siedzibą: ul. Jana Pawła II nr 6, 25-025 Kielce, e-mail: poczta@mwk.com.pl mailto:poczta@mwk.com.pl , tel. 41 34 49 297, fax. 41 34 45 008. Inspektor Danych Osobowych Anna Rubinkiewicz, tel. 602 779 754, e-mail: abcrodo@op.pl mailto:abcrodo@op.pl . Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośbę osoby, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres abcrodo@op.pl mailto:abcrodo@op.pl . Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do UODO jeśli uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Źródłem informacji o danych osobowych jest osoba której dane dotyczą.