Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez Prywatne Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach

  W dniu 22.07.2019 o 07:55, sprawa-14175@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
  > informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
  > dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi
  > działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie
  > czy oddziały).
  >
  > Prosimy o:
  >
  > 1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
  >
  *Muzeum Motoryzacji i Techniki
  *

  *05-805 Otrębusy , ul. Warszawska 21
  *

  > oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
  >
  > 2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? *TAK*
  > 3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?*TAK*
  > 4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
  > asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
  > (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
  > *TAK*
  >
  > a. posiadanie kagańca *JEŻELI NIE JEST AGRESYWNY NIE*
  > b. prowadzenie na smyczy *TAK*
  > c. określona wielkość*  NIE*
  > d. określona rasa *NIE*
  >
  > 5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? *TAK*
  > 6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?*NIE*
  > 7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? *TAK*
  > 8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
  > to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji
  > (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
  >
  > a. podjazd dla wózków *TAK *
  > b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością *TAK*
  > c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością *TAK*
  > d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a *NIE*
  > e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
  > niepełnosprawnością wzroku
  > f. obniżony blat w miejscu obsługi gości *TAK*
  > g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód *TAK*
  > h. inne
  >
  > 9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
  > osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  > 10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
  > osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z
  > poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić
  > wszystkie stosowane rozwiązania):
  >
  > a. eksponaty, których można dotykać *TAK*
  > b. wydarzenia tłumaczone na język migowy*NIE*
  > c. materiały z audiodeskrypcją *NIE*
  > d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania *TAK*
  > e. INNE (jakie?)
  >
  > 11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
  > dziecka? *TAK*
  > 12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
  > kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? *TAK*
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres sprawa-14175@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
  > Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  > Krajowego Rejestru Sądoweg
  >
  POZDRAWIAM

  SEKRETARIAT

  --

  Pozdrawiam,
  Joanna Mikiciuk
  kom. 502 257 021

  Ul. Warszawska 21
  05-805 Otrębusy
  22 758-50-67

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus