Instytucja: 

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

 Monitoring: 

Dostępne instytucje kultury

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Anieta przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

  1. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

  ul. Gołębia 1

  o5-807 Podkowa Leśna

  2. Do muzeum można wejść z psem asystującym.

  3. Do instytucji można wejść z psem nieasystującym, który:

  4.

  a. Posiada kaganiec

  b. Jest prowadzony na smyczy

  c. Pies powinien być niewielki

  d. Nie niebezpieczny dla ludzi i zabytków.

  5. Do muzeum można wejść też z innymi zwierzętami niewielkimi,
  trzymanymi na rękach.

  6. Za zwierzęta nie pobieramy opłat.

  7. Zapewniamy dostęp dla osób niepełnosprawnych

  8.

  a. Mamy pojazd dla wózków

  b. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną
  sprawnością.

  c. Mamy miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

  d. Są opisy w alfabecie Braillea

  e. Nie mmay kontrastowych oznaczeń ułatwiających orientacje osobom z
  niepełnosprawnością wzoku

  f. Mamy obniżony blat w miejscu obsługi gości

  g. Nie mamu szerokiego ciągu komunikacyjnego bez przeszkód.

  h. Mamy przewopdnik dla średniwidzących, wirtualne Stawisko -
  prezentacje z językiem migowym.

  9. Muzeum zapewniaaktywności przystosowane dla osób z różnymi
  niepełnosprawnościami.

  10.

  a. Są eksponaty, które można dotchnąć.

  b. Wydarzenia nie są tłumaczone na jężyk migowy

  c. Nie posiadamy materiałów z autodeskrypcją

  d. Opisy eksponatów są napisane w języku łatwym do przeczytania.

  11. Nie mamy miejsca wydzielonego do przewijania
  dziecka.

  12. Budynek został zbudownay przed 1995 rokiem.

  Joanna Krupińska

  Sekretariat

  Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

  ul. Gołębia 1

  05-807 Podkowa Leśna

  tel. 22 758 93 63

  e-mail: {{ email }}

  <http://www.stawisko.pl/> www.stawisko.pl

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus