Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2019-07-08 06:46

  odczytano w dniu 2019-07-08 08:11.

 • RE: Wniosek o informację przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku – udzielam następujących informacji:

  1. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

  2. Tak, do Muzeum można wejść z psem asystującym

  3. Nie można wejść z psem innym, niż asystujący

  4. j.w.

  5. Nie można wejść z innym zwierzęciem, niż pies asystujący

  6. j.w.

  7. Tak, zapewniamy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami

  8. a. wejście jest bezpośrednio z drogi, bez schodów, płaskie

  b. tak, toalety są przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością, przestronne i zaopatrzone w barierki z obu stron

  c. nie ma wydzielonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże z uwagi na rozbudowę o nowy obiekt – laboratorium szkła – takie oznaczenie miejsca jest w planach

  d. nie posiadamy opisów i oznaczeń w alfabecie Braille’a

  e. na obecną chwilę brak jest kontrastowych oznaczeń

  f. tak, przy recepcji znajduje się niski blat, tak aby osoby poruszające się np. na wózkach inwalidzkich, mogły zostać wygodnie obsłużone

  g. tak, muzeum posiada szerokie ciągi komunikacyjne

  h. inne – winda z informacją głosową oraz alfabetem Braille’a

  9. Tak, zapewniamy aktywności przystosowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami

  10. a. brak eksponatów z możliwością dotyku

  b. obecnie brak wydarzeń tłumaczonych na język migowy

  c. Tak, część wystaw stałych posiada audio-omówienia w 4 językach (polski, czeski, niemiecki oraz angielski)

  d. jesteśmy w trakcie opracowywania dostosowania opisów do łatwiejszego odczytu, z uwagi na charakter części wystawy stałej – szkło w gablotach, jest to proces czasochłonny

  e. prowadzimy szereg warsztatów edukacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych oraz seniorów – dostosowane do osób niepełnosprawnych. Biorą w nich udział organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami

  11. Nie posiadamy wydzielonego miejsca do nakarmienia/przewinięcia dziecka

  12. Tak, głowny budynek został wybudowany przed 1995 rokiem

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji

  Tomasz Żylewicz

  Specjalista ds. Promocji i Marketingu

  Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze