Instytucja: 

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

 Monitoring: 

Dostępne instytucje kultury

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na e-mail z prośbą o udostępnienie informacji publicznej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu przesyła odpowiedzi na zadane pytania:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  Siedziba główna (administracyjna) Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu mieści się przy ul. Kąpielowej 8, 26500 Szydłowiec (tutaj prowadzona jest działalność edukacyjna, odbywają się konferencje, prelekcje spotkania, koncerty i organizowane są wystawy czasowe – planszowe. Obecnie obejrzeć można wystawę Obrzędy, muzyka, tańce. Stryjeńska – szaleństwo dźwięku i koloru.

  Ekspozycje stałe Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych prezentowane są w starej siedzibie Muzeum – Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, przy ul. Gen. J. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec.
  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? /Tak
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? / Nie
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):/ Nie dotyczy

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Nie
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?/ Nie (z psem asystującym), pozostałych zwierząt nie dotyczy.
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?/ Tak
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków / W siedzibie głównej (administracyjnej) - Tak, w siedzibie starej (ekspozycje stałe) - Nie
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością/ W siedzibie głównej tak, w starej siedzibie (ekspozycje stałe) nie
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością /Tak przed każdą z siedzib
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a/ Nie
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku/ Nie ( tylko storna www.)
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości/ Tak
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód/ Siedziba główna – administracyjna - Tak, ekspozycje stałe – Nie (nakładki na progi dla wózków inwalidzkich)
  h. inne / Winda umożliwiająca poruszanie się między piętrami (obie siedziby)

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? / Tak
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać/ Tak -są takie eksponaty na ekspozycji stałej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zwiedzania istnieje możliwość przygotowania większej liczby eksponatów. Organizowane są także lekcje muzealne na których można dotykać i grać na specjalnie przygotowanych instrumentach muzycznych.
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy/ Nie
  c. materiały z audiodeskrypcją/ Tak (audioprzewodniki)

  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania./ Opisy eksponatów są w języku polskim.
  e. INNE (jakie?) /W muzeum istnieje możliwość wypożyczenia audioprzewodników, z którymi zwiedzanie możliwe jest w czterech językach: j. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?/ Nie
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? / Siedziba główna – administracyjna - Nie, ekspozycje (mieszczą się w gotycko-renesansowym zamku) -Tak

  Z poważaniem

  Monika Sadura

  Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

  tel. 48 617 17 89

  Załączniki

  • image001.jpg