Instytucja: 

Muzeum Regionalne w Siedlcach

 Monitoring: 

Dostępne instytucje kultury

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

  Prosimy o:

  1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

  oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
  3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
  4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

  a. posiadanie kagańca
  b. prowadzenie na smyczy
  c. określona wielkość
  d. określona rasa

  5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
  6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
  7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
  8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. podjazd dla wózków
  b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
  c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
  d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
  e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
  f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
  g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
  h. inne

  9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
  10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

  a. eksponaty, których można dotykać
  b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
  c. materiały z audiodeskrypcją
  d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
  e. INNE (jakie?)

  11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
  12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez Muzeum Regionalne w Siedlcach

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 08.07.2019 r., przesłany drogą elektroniczną dotyczący dostępności budynku zawiadamiam:

  Ad. 1) Nazwa instytucji i adres siedziby są udostępnione na stronie biuletynu BIP www.muzeumsiedlce.art.pl

  Ad. 2) Do placówki muzeum dopuszcza się wejście osoby z psem asystującym, zgodnie z art.2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018, poz. 511 z późn.zm.)

  Ad. 3) Termin „pies asystujący” zamyka katalog możliwej asysty zwierzęcej dla osoby zwiedzającej, nie dopuszcza się wejścia na terem Muzeum, innego psa niż asystujący.

  Ad. 4) Nie dotyczy

  Ad. 5) Nie dopuszcza się wejścia z innymi zwierzętami niż pies asystujący

  Ad. 6) Wejście z psem asystującym nie podlega dodatkowej opłacie.

  Ad. 7) Po budynku Muzeum mogą się poruszać osoby z niepełnosprawnościami, pozwalającymi na pokonanie schodów.

  Ad. 8) Instytucja nie zapewnia rozwiązań zawartych w lit a-h.

  Ad. 9) Muzeum, nie posiada specjalnego programu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, osoby uczestniczące w warsztatach wykonują zadania w miarę swoich możliwości, łącznie z grupą.

  Ad. 10) Instytucja nie zapewnia rozwiązań zawartych w lit a-e.

  Ad. 11) W budynku Muzeum nie ma oddzielnie wyznaczonego miejsca do nakarmienia lub przewinięcia dziecka?

  Ad. 12) Budynek, w którym mieści się Muzeum, został wybudowany przed 1995 rokiem.

  Z poważaniem

  Gabriela Olszyna

  Muzeum Regionalne w Siedlcach

  ul. Piłsudskiego1, 08-110 Siedlce

  Tel. 25 63 274 70, 25 63 274 79

  Załączniki

  • image001.jpg
  • image003.jpg