Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  Pan Szymon Osowski, Bartosz Wilk-członek zarządu
  Pani Katarzyna Batko-Tołuć - członek zarządu
  w odpowiedzi na otrzymane w dniu 10 września br., pytania odpowiadamy:
  ad 1 Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie posiada wdrożonego elektronicznego
  obiegu dokumentów.
  ad 2 Sposób doręczania decyzji administracyjnych z naszego urzędu zależny jest
  od rodzaju spraw wydziału, który merytorycznie wydaje decyzje z upoważnienia
  starosty.
  Wydział Komunikacji i Dróg wydaje decyzje w sprawach indywidualnych, jeśli
  strona NIE wystąpi o elektroniczne doręczenie takiej decyzji, jest ona doręczana
  w sposób tradycyjny. Wydział Ochrony Środowiska wszystkie decyzje dostarcza do
  urzędów za pomocą platformy ePUAP za wyjątkiem decyzji zawierającej dokumentację
  geologiczną, w takim przypadku decyzje dostarczane są w sposób tradycyjny
  pozwalający na archiwizację dokumentacji w danym urzędzie, zgodnie z wymogami
  ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wydział Organizacyjny dostarczał decyzje w
  formie papierowej, nie złożono żadnego wniosku o elektroniczne dostarczenie
  decyzji. Pozostałe wydziały urzędu nie dostarczają decyzji w drodze
  elektronicznej, gdyż w większości przypadków podmioty publiczne nie są stronami
  tych postępowań.
  ad 3 Z powyższych powodów korespondencja przekazywana jest w sposób mieszany.
  Brak jest przeszkód natury technicznej.
  ad 4 Nie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji.
  pozdrawiam w imieniu Starosty międzyrzeckiego Grzegorza Gabryelskiego
  Mirosław Leśny Sekretarz Powiatu

  Dnia 10 wrzesień 2018 o 14:01 "Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu"
  <{{ email }}> napisał(a):

  pozdrawiam
  ===============================================
  Mirosław Leśny
  Sekretarz Powiatu
  tel: 95 742-84-14
  -----------------------------------------------
  Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
  ul. Przemysłowa 2
  66-300 Międzyrzecz
  tel. 95 742 84 10
  fax. 95 742 84 11
  e-mail: {{ email }}
  www.powiat-miedzyrzecki.pl
  ===============================================