Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłane: 2018-09-10 13:46

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu

  Działając z upoważnienia Starosty Sierpeckiego na podstawie art. 13 ust.
  1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje:
  1. Starostwo Powiatowe w Sierpcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
  dokumentów.
  a. Jest to wspomagająca forma dekretacji.
  b. Jest kompatybilny z platformą ePUAP.
  2. TAK.
  3. Nie dotyczy
  4. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji.

  Magdalena Piotrowska
  Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
  Starostwa Powiatowego w Sierpcu