Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Słubicach

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp na wniosek o udost inf publ przez Starostwo Powiatowe w Słubicach

  Dzień dobry!

  Odpowiadając na wniosek waszego Stowarzyszenia o udostępnienie informacji
  publicznej, przekazany do tut. Starostwa 10 września br. za pośrednictwem
  poczty elektronicznej, przekazuję poniżej żądane dane:

  1. Starostwo Powiatowe w Słubicach posiada wdrożony system
  elektronicznego obiegu dokumentów.

  a) Przygotowany jest projekt zarządzenia Starosty w sprawie
  wprowadzenia ww. sytemu jako podstawowego systemu dokumentowania przebiegu
  załatwiania i rozstrzygania spraw. Trwa obecnie ustalanie wykazu wyjątków od
  podstawowego systemu, tj. określenie klas z wykazu akt, dla których sprawy
  będą prowadzone w systemie tradycyjnym.

  b) System elektronicznego obiegu dokumentów jest kompatybilny z
  platformą ePUAP.

  2. Wszystkie decyzje przekazywane są podmiotom publicznym za
  pośrednictwem platformy e-Puap.

  3. Nie dotyczy

  4. Nie dotyczy.

  Beata Chowaniec

  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  Starostwo Powiatowe w Słubicach

  95 759 2019