Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: starosta@powiat.starachowice.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: 2018-09-10 13:46

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach

  Starachowice, dnia 10.09.2018 r.

  Znak:OR.I.1431.42.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji z dnia
  10.09.2018 r. Starostwo Powiatowe w Starachowicach, informuje, co
  następuje:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
  dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2) - NIE
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko
  wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
  platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
  art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
  https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  - NIE
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom
  publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
  organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie? - WZGLĘDY
  TECHNICZNE
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
  usunięcia ww. przeszkód? - NIE

  z poważaniem
  Marlena Kostrzewa
  Sekretarz Powiatu