Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

  W dniu 2018-09-10 o 14:15, Starostwo Tomaszow pisze:
  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 10 września 2018 roku o udzielenie
  informacji publicznej, przekazuję niniejszym następujące informacje:

  Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
  (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). - *TAK*
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko
  wspomagająca?      -*wspomagająca*
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
  platformą EPUAP? - *TAK*
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
  art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule:
  https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?

  Art.  39. KPA  [Sposoby doręczeń. Zasada oficjalności doręczeń]

  Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez
  operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
  <https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT> z dnia 23 listopada
  2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i
  1948), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

  natomiast

  Art.  39^1 . KPA [Warunki doręczania pism drogą elektroniczną]

  §  1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji
  elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
  <https://sip.lex.pl/#/document/16979921?unitId=art%282%29pkt%285%29&cm=DOCUMENT>
  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579), jeżeli strona lub inny uczestnik
  postępowania spełni jeden z następujących warunków:
  1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną
  skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
  2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i
  wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków
  i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

  *Art.  39**^2 **. KPA **[Doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą]*

  W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot
  publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki
  podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a
  <https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art%2816%29ust%281%28a%29%29&cm=DOCUMENT>
  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
  realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną
  skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 39^1 nie stosuje się.

  NIE ale znaczna większość

  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
  za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
  organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?  -  inne - część
  organów administracji chcą mieć dokumenty w wersji papierowej /
  tradycyjnej/
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
  usunięcia ww. przeszkód? - NIE

  Jeżeli Państwo zechcą uzupełnienia odpowiedzi to proszę

  Z poważaniem.