Instytucja: 

Starostwo Powiatowe we Włoszczowej

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dn. 10.09.2018 r. informuję, co następuje:

  1. W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie został wdrożony elektroniczny obieg dokumentów, który pełni funkcję wspomagającą. System jest kompatybilny z platformą ePUAP.

  2. Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 kpa są doręczane w formie elektronicznej.

  3. Główną przyczyną stanu wskazanego w pkt 2 jest wspomagająca rola w urzędzie systemów elektronicznych.

  4. Urząd nie kontaktował się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia w/w przeszkód.

  Robert Suchanek
  Kierownik Wydziału Organizacyjnego
  i Ochrony Zdrowia
  tel. 41/39-44-976