Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 10.09.2018 13:46

  odczytano w dniu 10.09.2018 14:04.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 10 września 2018r. Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje:

  Ad.1 Tak, Starostwo Powiatu Grodziskiego posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.

  Ad. a Zgodnie z Zarządzeniem Nr. 19/2018 z dnia 1 września 2015r elektroniczny obieg dokumentów został wprowadzony jako oprogramowanie wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.

  Ad. b Elektroniczny obieg dokumentów jest kompatybilny z platformą Epuap.

  Ad. 2 Doręczanie pism i decyzji administracyjnych do podmiotów publicznych i interesantów następuję tą samą drogą jaką został przesłany wniosek.

  Ad. 3 Nie ma przeszkód.

  Ad. 4 Nie było potrzeby kontaktowania się z Ministerstwem Cyfryzacji.

  Marcin Lasocki| Główny specjalista ds. informatycznych

  Starostwo Powiatu Grodziskiego

  ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

  Telefon (22) 724 07 11 wew. 228, (22) 724 18 33, Fax (22) 724 30 49