Instytucja: 

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

 Monitoring: 

elektroniczny obieg dokumentów w powiatach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2).
  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca?
  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP?
  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód?

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

  Kętrzyn, dnia 14.09.2018 r.

  /**/_/*S*/__/*towarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  */_ ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa_/*
  */_

  SOO.1431.14.2018

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wskazuję
  odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

  1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów?
  /Starostwo Powiatowe Posiada wdrożony elektroniczny system obiegu
  dokumentów/

  a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko
  wspomagająca?
  / Jest to forma wspomagająca/

  b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest
  kompatybilny z platformą EPUAP?
  / Jest kompatybilny z platformą ePuap/

  2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
  art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w artykule:
  https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ?
  /Większość decyzji administracyjnych wysyłanych jest formą elektroniczną./

  3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym
  za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy
  organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
  /Brak całkowitej integracji system obiegu dokumentów – epuap/

  4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
  usunięcia ww. przeszkód?
  /Tak – kontaktowało się./

  Z poważaniem,

  --
  Marta Kawczyńska
  Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

  Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  Plac Grunwaldzki 1
  11-400 Kętrzyn
  tel. 89 751 17 20
  e-mail: {{ email }}

  Powiat Kętrzyński 11-400 Kętrzyn Pl. Grunwaldzki 1
  Tel.: +48 89 751-75-00; fax +48 89 751 24 01; NIP 742-18-42-131; REGON 510742451

  Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienianego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

  Dzień dobry,

  w załączniku odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  --
  Piotr Krakowiak
  Koordynator Sekcji IT
  Centrum Usług Wspólnych
  Powiatu Kętrzyńskiego
  Plac Grunwaldzki 1
  11-400 Kętrzyn
  tel. 89 751 17 16
  e-mail: {{ email }}

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

  Załączniki