Instytucja: 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Data: 2021-02-13 22:39

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o
  udzielanie informacji.
  Z poważaniem,
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Modrzewskiego 12
  95-060 Brzeziny
  tel. +48 46 874 46 08
  fax. +48 46 874 42 83

  Jesteśmy uczestnikiem Programu
  RZETELNAFIRMA
  Sprawdź naszą rzetelność na
  https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/IZ215W4R

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
  informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
  Energetyki Cieplnej Spółka z.o.o z siedzibą w Brzezinach ul.
  Modrzewskiego 12, kod pocztowy: 95 - 060
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji
  umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia lub w
  związku z prawnym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. f) rozporządzenia,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z
  którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych, kancelarie
  prawne, banki,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w
  oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli
  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
  danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
  8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możliwy jest pod
  adresem: {{ email }}

  Załączniki

  • 20210226130548.pdf
 • Wniosek o informację - prośba o dosłanie procedur przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na wniosek o informację złożony 13.02.2021 r. prosimy o przesłanie procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu (pytanie nr 4 z wniosku) oraz procedury zamówień z wolnej ręki (pytanie 3 z wniosku), o których mowa w Państwa odpowiedzi.

  Procedury prosimy przesłać na ten sam adres, na który została przesłana odpowiedź na wniosek, tj.: {{EMAIL}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpis_aVNgIEW.pdf
 • Re: Wniosek o informację przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

  Dzień dobry, z polecenia Zarządu w załączeniu przesyłam Państwu
  odpowiedź na wiadomość elektroniczną z dnia 30.05.2021 r. wraz
  załącznikiem.
  Z poważaniem
  D.Piech
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Modrzewskiego 12
  95-060 Brzeziny
  tel. +48 46 874 46 08
  fax. +48 46 874 42 83

  Jesteśmy uczestnikiem Programu
  RZETELNAFIRMA
  Sprawdź naszą rzetelność na
  https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/IZ215W4R

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
  informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
  Energetyki Cieplnej Spółka z.o.o z siedzibą w Brzezinach ul.
  Modrzewskiego 12, kod pocztowy: 95 - 060
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji
  umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia lub w
  związku z prawnym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. f) rozporządzenia,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty z
  którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych, kancelarie
  prawne, banki,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w
  oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli
  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
  danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
  8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możliwy jest pod
  adresem: {{ email }}

  Załączniki

  • 20210611101719.pdf