Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: biuro@zwik-smiechowice.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Data: 2021-02-14 00:00

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.

  Śmiechowice, 17.02.2021r.

  Wnioskodawca:

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchodog Polska
  36046@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK
  O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  14.02.2021r.,
  odmawiam udzielenia żądanych informacji.

  Swoje stanowisko uzasadniam tym, iż żądane informacje dotyczyły
  informacji przetworzonej, podczas gdy nie wykazane zostało, aby jej
  udzielenie było szczególnie istotne dla interesu publicznego. W związku
  z powyższym wniosek wymagał uzupełnienia, poprzez wykazanie, że
  udzielenie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
  Za informację przetworzoną uważa się taką, która wymaga stosownych
  działań,
  tj. zestawień, analiz, obliczeń. Udzielenie odpowiedzi w zakresie
  objętym przedmiotowym wnioskiem, nie polegało na ich czysto technicznym
  przedstawieniu, lecz wymagało działań analitycznych społki. Zatem nie
  można uznać, iż informacje o które Państwo wnioskowali, miały charakter
  informacji prostej. Bez znaczenia przy tym pozostaje to, czy udzielenie
  odpowiedzi na wniosek wymagało znacznych, czy też niewielkich nakładów
  pracy. Wystarczającym był fakt, iż były to informacje, które spółka
  musiała wytworzyć na podstawie posiadanych w swoich zasobach dokumentów.
  Skoro zaś żądane informacje miały charakter przetworzony, to należało
  przyjąć,
  iż wymagały one wykazania, iż ich udzielenie było szczególnie istotne
  dla interesu publicznego. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6
  września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz. U. z
  2019r., poz. 1429 z późn. zm. ), uprawnienie do dostępu do informacji
  publicznej przetworzonej jest obwarowane koniecznością wykazania, iż
  jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
  Takich okoliczności nie wykazano we wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 14.02.2021r., wobec powyższego należało odmówić
  udostępnienia informacji publicznej.

  Prezes Zarządu

  Ryszard bahrynowski

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  Śmiechowice Sp. z o.o.
  Śmiechowice 20
  49-314 Pisarzowice
  NIP 747-190-30-24
  tel. 77 411-96-60