Instytucja: 

Administrator Sp. z o. o.

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp: Wniosek oinformację przez Administrator Sp. z o. o.

  Znak dok.: W/GK/257/2021

  Dzień dobry
  W odpowiedzi na Państwa zapytania, informujemy :
  Ad.1. Tak
  1.1. bip.administrator.elk.pl
  1.2. 2020-07-02
  1.3.,4,5- nie publikuje
  Ad.2. nie prowadzi
  Ad.3. nie prowadzi
  Ad.4. nie posiada
  Ad.5. nie publikuje
  Ad.6. nie publikuje, są ogólnodostępne w e-KRS
  Ad.7. - 2306541,88 zł
  Ad.8. - 0 zł
  Ad.9. - 148847,37 zł
  Ad.10. - 11000 zł
  Ad.11. - 129,9%
  Ad.12. - Tak,
  Opublikowana - http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/23114_Zarzad-ADM.pdf
  Ad.13. - Nie
  Ad.14. - Nie
  Ad.15. - Tak
  Ad.16. - Spółka nie posiada skrzynki ePUAP.
  Z poważaniem
  Prezes Zarządu Krzysztof Malinowski - zgodnie z reprezentacją

  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  > dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  > Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  >
  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  >
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  >
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  >
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
  > nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  >
  a) BIP
  >
  b) strona www.
  >
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez
  > uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  >
  a) BIP
  >
  b) strona www.
  >
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez
  > organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  >
  a) BIP
  >
  b) strona www.
  >
  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  >
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
  > gdzie:
  >
  a) BIP
  >
  b) strona www.
  >
  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  >
  a) Tak
  >
  b) Nie
  >
  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
  > dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  >
  a) Tak
  >
  b) Nie
  >
  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
  > dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać
  > gdzie:
  >
  a) BIP
  >
  b) strona www.
  >
  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać
  > gdzie:
  >
  a) BIP
  >
  b) strona www.
  >
  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
  >
  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
  >
  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
  > członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
  >
  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
  > członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
  >
  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
  > spółki na 2019 r.?
  >
  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
  > zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak,
  > prosimy wskazać gdzie:
  >
  a) BIP
  >
  b) strona www.
  >
  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
  > sponsorowane w mediach?
  >
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019
  > r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
  >
  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w
  > art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
  > materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
  > materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]
  >
  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
  > dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  >
  a) Tak
  >
  b) Nie
  >
  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
  >
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  > adres: {{ email }} UWAGA: prosimy o to, by
  > nie zmieniać podanego adresu.
  >
  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >
  --
  >
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  >
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  >
  tel: 22 844 73 55
  >
  www.siecobywatelska.pl
  >
  NIP 526282872
  >
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  > Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >