Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację przez Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  [https://sse.lodz.pl/stopki/1.png]

  [https://sse.lodz.pl/stopki/2.png]
  [https://sse.lodz.pl/stopki/3.png]
  Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
  ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź

  [https://sse.lodz.pl/stopki/4.png]
  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000014128, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825, Kapitał zakładowy: 24 927 000 złotych. Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy, poprzez wysyłanie odpowiedzi na niniejszą wiadomość i usunięcie jej z systemu. Przesyłanie, otwieranie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie zawartości tej wiadomości przez inne osoby niż adresat jest zabronione. Kontaktując się mailowo przekazujesz swoje dane osobowe w tym imię i nazwisko, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego.

  This e-mail and all attachments are confidential and may be legally privileged. This e-mail is intended solely for the named recipient(s). If you have received it in error, please notify its sender by reply message and then delete it from your system. Downloading, opening, copying and distributing contents of this email by any other person than the intended recipient(s) is prohibited.

  Załączniki

  • winmail_Yhr4ktP.dat (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przez Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  Załączniki

 • Wniosek o informację - prośba o dosłanie procedur przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na wniosek o informację złożony 13.02.2021 r. prosimy o przesłanie procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu (pytanie nr 4 z wniosku) oraz procedury zamówień z wolnej ręki (pytanie 3 z wniosku), o których mowa w Państwa odpowiedzi.

  Procedury prosimy przesłać na ten sam adres, na który została przesłana odpowiedź na wniosek, tj.: {{EMAIL}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpis_Y4AwfNb.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Read: Wniosek o informację przez Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  [https://sse.lodz.pl/stopki/1.png]

  [https://sse.lodz.pl/stopki/2.png]
  [https://sse.lodz.pl/stopki/3.png]
  Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
  ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź

  [https://sse.lodz.pl/stopki/4.png]
  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000014128, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825, Kapitał zakładowy: 24 927 000 złotych. Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy, poprzez wysyłanie odpowiedzi na niniejszą wiadomość i usunięcie jej z systemu. Przesyłanie, otwieranie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie zawartości tej wiadomości przez inne osoby niż adresat jest zabronione. Kontaktując się mailowo przekazujesz swoje dane osobowe w tym imię i nazwisko, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego.

  This e-mail and all attachments are confidential and may be legally privileged. This e-mail is intended solely for the named recipient(s). If you have received it in error, please notify its sender by reply message and then delete it from your system. Downloading, opening, copying and distributing contents of this email by any other person than the intended recipient(s) is prohibited.

  Załączniki

  • winmail_773Wnp3.dat (nieskanowany) Skanuj