Instytucja: 

Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację przez Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.

  Dzień dobry,

  przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o informację, który
  od Państwa otrzymaliśmy:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?

  BIP spółki jest obecnie przygotowywany, podobnie jak nowa strona
  internatowa. Gdy tylko zostanie uruchomimy poinformujemy o tym Państwa.

  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.

  Jak wyżej.

  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.

  Jak wyżej.

  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
  nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

  a) BIP
  b) strona www.

  Spółka nie publikuje tych dokumentów.

  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
  przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

  a) BIP
  b) strona www.

  Spółka nie publikuje tych dokumentów.

  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych
  przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

  a) BIP
  b) strona www.

  Spółka nie publikuje tych dokumentów.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?

  Nie

  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
  gdzie:

  a) BIP
  b) strona www.

  Jak wyżej.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?

  a) Tak
  b) Nie

  Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
  dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?

  a) Tak
  b) Nie

  Nie. Spółka nie przyznaje dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu.

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
  dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy
  wskazać gdzie:

  a) BIP
  b) strona www

  Nie. Spółka nie przyznaje dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy
  wskazać gdzie:

  a) BIP
  b) strona www.

  Tak. Strona www – ekrs.ms.gov.pl

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  909.358,54 zł

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  Spółka zamknęła rok zyskiem.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  24000 zł

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  3600 zł

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
  spółki na 2019 r.?

  100 procent

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
  organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli
  tak, prosimy wskazać gdzie:

  a) BIP
  b) strona www.

  Tak. W BIP Urzędu Miasta Tarnobrzeg

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
  sponsorowane w mediach?

  Nie. Jedyną formą tego typu promocji była barterowa umowa o wartości
  7200 zł netto z jedną z telewizji. Umowa o wzajemnej promocji.

  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
  2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  Jak wyżej.

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane
  w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym?
  [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których
  znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...)
  spółki]

  Nie

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
  dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?

  Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  /Tygodnik2020/domyslna

  Pozdrawiam
  Rafał Nieckarz

  prezes Wydawnictwa Samorządowego Sp. z o.o.
  tel. 601 860 032 
  ul. 1 Maja 4a 
  39-400 Tarnobrzeg 
  tel. 15 822-52-40