Instytucja: 

Trefl Sopot S.A.

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

  • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

    1. Czy spółka prowadzi BIP?
    1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
    1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
    1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
    a) BIP
    b) strona www.
    1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
    a) BIP
    b) strona www.
    1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
    a) BIP
    b) strona www.

    2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
    2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
    a) BIP
    b) strona www.

    3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
    a) Tak
    b) Nie

    4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
    a) Tak
    b) Nie

    5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
    a) BIP
    b) strona www.

    6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
    a) BIP
    b) strona www.

    7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

    8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

    9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

    10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

    11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

    12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
    a) BIP
    b) strona www.

    13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
    13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

    14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

    15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
    a) Tak
    b) Nie

    16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

    Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Informacje dot. Trefl Sopot S.A. przez Trefl Sopot S.A.

    Załączniki

    • Informacja_Watchdog.pdf