Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DASZEK" sp. z o.o.

  Dzień Dobry. Poniżej odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

  >
  > 1. Czy spółka prowadzi BIP?
  - tak
  > 1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  -
  https://bip.jastrzebie.pl/artykuly/3203/jastrzebskie-towarzystwo-budownictwa-spolecznego-daszek-sp-z-o-o
  > 1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  - 29.01.2021r.
  > 1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
  > nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  - nie
  > 1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
  > przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  - brak kontroli,
  > 1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych
  > przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  - brak kontroli
  > 2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  - nie
  > 2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
  > gdzie:
  - Spółka nie posiada
  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  - nie realizujemy tego typu zamówień
  > 4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
  > dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  - Spółka nie przyznaje dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu
  > 5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
  > dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy
  > wskazać gdzie:
  - nie dotyczy
  > 6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy
  > wskazać gdzie:
  > a) BIP i KRS
  > 7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
  - 2 444 526,17 zł
  > 8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
  - Spółka odnotowała zysk
  > 9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
  > członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
  - 210 000,00 zł brutto
  > 10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
  > członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
  - 84 000,00 zł brutto
  > 11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
  > spółki na 2019 r.?
  II poziom 86%
  > 12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
  > organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli
  > tak, prosimy wskazać gdzie:
  - uchwała znajduje się na BIP
  > 13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
  > sponsorowane w mediach?
  - nie
  > 13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
  > 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
  - nie dotyczy
  > 14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia,
  > przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym?
  > [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których
  > znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...)
  > spółki]
  - nie bezpośrednio, jedno zapytanie przez interpelację Rada Miasta.
  > 15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
  > dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  > b) Nie
  > 16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
  efamulski@tbsdaszek.pl

  Z poważaniem
  Ernest Famulski
  Prezes Zarządu
  tel. mob. +48 504 445 697

  Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Daszek Sp. z o.o.
  ul. 1 Maja 15 44-330 Jastrzębie-Zdrój
  tel: +48 32 476-37-36
  NIP: 633-19-38-909
  REGON: 273673428
  KRS:0000041091 Sąd Rejonowy w Gliwicach
  Kapitał zakładowy: 16 725 000 zł

  Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnie załączonymi do niej plikami jest
  przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej Odbiorcy i może zawierać
  informacje poufne lub dane osobowe. W razie stwierdzenia, że Odbiorcą
  miała być inna osoba, prosimy poinformować nadawcę pocztą elektroniczną
  pod adresem mailowym: prezes@tbsdaszek.pl oraz niezwłocznie usunąć
  wiadomość. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie
  osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym
  dokumencie w całości lub w części jest zakazane, bez uprzedniej pisemnej
  (pod rygorem nieważności) zgody JTBS "Daszek" Sp. z o.o.

  Jednocześnie informujemy, że dla danych osobowych przetwarzanych w
  związku z niniejszą korespondencją administratorem danych osobowych jest
  JTBS "Daszek" Sp. z o.o. , które przetwarza dane osobowe zgodnie z
  Zasadami Przetwarzania Danych dostępnymi na stronie internetowej
  www.tbsdaszek.pl oraz w siedzibie Spółki.