Instytucja: 

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

  Witam!

  List na adres "{{ email }}" datowany 14 lutego 2021 (00:09:19),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  {{ email }} odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <{{ email }}>
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (185.243.31.151) (HELO smtp2-2131.emaillabs.co)
  by serwer1465049.home.pl (89.161.162.193) with SMTP (IdeaSmtpServer 0.83.537)
  id 2c798eb1fd26812e; Sun, 14 Feb 2021 00:09:19 +0100
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4DdQzg5CTKz8RvZT
  for <{{ email }}>; Sat, 13 Feb 2021 23:09:19 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1613257759; bh=3cuYqR669hlRqJPu7gIQjT2uO60=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=6CxiTZagv5KF8RVxU7OFCgq1OPP+uPawBukmK5o1BBTUuQazuzJVOWM2azRQkfIZl
  Sp1WFp8lrrklgxYK9eQPLMrPYJpDwHmKjHvrhwpBuQhZO4hd2HhXO1K5r16B5ZPEJ3
  dVp+fMSlQbmLWbJLkyQKqFn7Sub+KvvABVVs4ILY=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 6BF781E9D5
  for <{{ email }}>; Sun, 14 Feb 2021 00:09:19 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============3358245814509904675=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

 • Prośba o udzielenie odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

  Witam,

  "W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia o dostęp do informacji publicznej, Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna informują, co następuje:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  Odp.: Tak
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  http://bip.rpwik.sosnowiec.pl

  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)?
  Odp.: Spółka nie publikuje dokumentów z prac swoich organów.

  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty?
  Odp.: Spółka publikuje w BIP informacje o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych w następującym zakresie: podmiot kontrolujący, przedmiot kontroli, informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki?
  Odp.: Spółka nie publikuje wyników kontroli wewnętrznej prowadzonych przez organy spółki.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  Odp.: Spółka prowadzi rejestr umów.
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  Odp.: Spółka nie publikuje rejestru umów w BIP ani na stronie www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  Odp.: Tak

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  Odp.: Spółka nie posiada takich procedur.

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu?
  Odp.: Spółka nie publikuje takich informacji.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe?
  Odp.: Spółka publikuje sprawozdania finansowe na stronie Repozytorium Dokumentów Finansowych, prowadzonej w ramach domeny www.ekrs.ms.gov.pl

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.?
  Odp.: Przychody Spółki w 2019 r. wyniosły 108 484 076,55 zł

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.?
  Odp.: Spółka nie poniosła straty w roku 2019 r.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
  Odp.: Łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r. wyniosła 765 681,63 zł.

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
  Odp.: Łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r. wyniosła 92 750,41 zł.

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?
  Odp.: Cele zarządcze za rok 2019 zostały zrealizowane w 99,9%.

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana?
  Odp.: Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego nie została opublikowana.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
  Tak, Spółka kupowała w 2019 r. reklamy w mediach. Wydatki Spółki na promocję w mediach w 2019 r. wyniosły 240 000,00 zł.

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]
  Odp.: Radni w 2019 r. nie realizowali uprawnień wynikajacych z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  Odp.: Spółka nie przyznawała dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu w 2019 r.

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
  Odp.: Spółka nie posiada skrzynki ePuap."

  Pozdrowienia,
  r.pr. Ewa Kiełtyka-Żelechowska
  tel. 32 364 43 94

  Pozdrowienia,
  Biuro Zarządu
  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata / adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest zakazane.