Instytucja: 

Ciepłownia Sierpc sp. z o. o. w Sierpcu

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. przez Ciepłownia Sierpc sp. z o. o. w Sierpcu

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych,
  przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w otrzymanym mailu.

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  Ad.1. Biuletyn Informacji Publicznej, Ciepłowni Sierpc Sp. z o. o. jest
  w trakcie tworzenia.

  1.2 Ostatnia data aktualizacji strony BIP spółki.
  Ad.1.2. Biuletyn Informacji Publicznej, Ciepłowni Sierpc Sp. z o. o.
  jest w trakcie tworzenia.

  1.3 Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
  nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak prosimy wskazać gdzie.
  Ad.1.3.Spółka nie publikuje nigdzie takich dokumentów.

  1.4 Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
  przez uprawnione podmioty? Jeśli tak prosimy wskazać gdzie.
  Ad.1.4.Nie publikuje.

  1.5 Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez
  organy spółki? Jeśli tak prosimy wskazać gdzie.
  Ad.1.5.Nie publikuje.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  Ad.2.Tak.
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
  gdzie:
  Ad.2.1 Spółka nie publikuje rejestru umów.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  Ad.3.Tak.

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
  dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  Ad.4.Nie.

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
  dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu?
  Ad.5.Nie.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe?
  Ad.6.Nie.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019r? Prosimy o podanie kwoty.
  Ad.7. 11 343 138.38 PLN

  8. Jaka była strata spółki w 2019r? Prosimy o podanie kwoty.
  Ad.8. 1 832 861, 62 PLN

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019r?
  Ad.9. 119 200 PLN

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019?
  Ad.10. 18 000 PLN

  11. W jakim stopniu procentowo zostały zrealizowane cele zarządcze
  spółki na 2019r?
  Ad.11. 94,29%

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
  organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana?
  Ad.12. Nie została opublikowana.

  13. Czy w 2019 roku, spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
  sponsorowane w mediach?
  Ad.13. Tak.
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
  2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
  Ad.13.1. Wydatki: 200 PLN na życzenia świąteczne w gazecie lokalnej.

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia przewidziane
  w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym?
  Ad.14.Nie.

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
  dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  Ad.15.Tak, darowizna w wysokości 350 PLN.

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
  Ad.16. /Cieplownia_Sierpc/domyslna

  --
  Z poważaniem

  Rafał Wiśniewski
  Prezes Zarządu
  Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o.
  Tel. +48 24 275 22 47
  Fax. +48 24 275 50 17
  Mobile +48 507 819 020

  Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o.,
  z siedzibą przy ul. Przemysłowa 2A, 09-200 Sierpc, zarejestrowana przez
  Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000105777, posiadająca numer
  identyfikacji podatkowej NIP 776-000-18-88, o kapitale zakładowym w
  wysokości 463 000 PLN
  Konto bankowe: PKO BP S.A. Sierpc 64 1020 3974 0000 5702 0002 8100

  Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila.

  ***** Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawem chronione.
  Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata/adresatów określonych
  wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
  przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie
  poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie,
  ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie
  informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest
  zakazane. Użycie tej wiadomości przez kogokolwiek w złej wierze może być
  podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.*****

  ***** The information contained in this message may be privileged and
  confidential and protected from disclosure. Information included in that
  message is addressed only to the addressee/addressees determined above
  and is the property of the sender. If you have received this
  communication in error, please notify the sender immediately by
  replaying to the message and deleting it from your computer. Any
  dissemination, distribution or copying of this communication to the
  third parties is strictly prohibited. The unauthorized use of the
  message in bad faith may be a cause of compensative responsibility*****