Instytucja: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznych,
  przesyłam odpowiedzi na przedłożone pytania.

  1. Czy spółka prowadzi BIP?

  Tak.

  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.

  www.bipmpecrypin.pl

  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.

  25 luty 2021 rok.

  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
  nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  Nie publikuje.

  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
  przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

  a) BIP
  b) strona www.

  Nie publikuje.

  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych
  przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

  a) BIP
  b) strona www.

  Nie publikuje.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?

  Tak.

  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
  gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  Nie publikuje.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
   W formie pisemnej - nie.

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
  dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
   Nie.

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
  dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy
  wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  Nie publikuje.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy
  wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  Nie publikuje. Obligatoryjnie KRS.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  13 605 172,95 zł

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  1 636 377,67 zł

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  138 000 zł.

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  16 560 zł.

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
  spółki na 2019 r.?

  100%.

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
  organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli
  tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  Nie publikuje.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
  sponsorowane w mediach?

  Nie kupowała.

  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
  2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane
  w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
  materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
  materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  Nie realizowali.

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
  dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?

  Tak.

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Nie posiada.

  UPRZEJMIE PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA WIADOMOŚCI.

  --
  Z wyrazami szacunku

  Paweł Sobierajski
  Prezes Zarządu
  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie
  tel. 54 280 34 32

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin,
  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000150890,
  numer identyfikacji podatkowej NIP 892-000-11-43,
  kapitał zakładowy w wysokości 9 467 900,00 PLN,

  ***** Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawem chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest zakazane. Użycie tej wiadomości przez kogokolwiek w złej wierze może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.*****

  ***** The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. Information included in that message is addressed only to the addressee/addressees determined above and is the property of the sender. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by replaying to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, distribution or copying of this communication to the third parties is strictly prohibited. The unauthorized use of the message in bad faith may be a cause of compensative responsibility*****

 • wniosek o informację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  Szanowni Państwo,

  w uzupełnieniu odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
  publicznych, przesyłam link do BIP Spółki: http://bip.mpecrypin.pl/.

  --
  Z wyrazami szacunku

  Paweł Sobierajski
  Prezes Zarządu
  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie
  tel. 54 280 34 32

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin,
  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000150890,
  numer identyfikacji podatkowej NIP 892-000-11-43,
  kapitał zakładowy w wysokości 9 467 900,00 PLN,

  ***** Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawem chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest zakazane. Użycie tej wiadomości przez kogokolwiek w złej wierze może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.*****

  ***** The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. Information included in that message is addressed only to the addressee/addressees determined above and is the property of the sender. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by replaying to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, distribution or copying of this communication to the third parties is strictly prohibited. The unauthorized use of the message in bad faith may be a cause of compensative responsibility*****