Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: FW: Wniosek o informację przez PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZĄBKACH SP. Z O. O.

  dot. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o.o.
  („PWiK”)

  Szanowni Państwo,

  PWiK podjęło próbę analizy przesłanego zapytania, jednakże z uwagi na
  szeroki wachlarz zagadnień wchodzących w zakres zapytania, zarówno
  tematyczny, jak i objętościowy, a także biorąc pod uwagę trudności i
  warunki pracy jakie stwarza aktualna sytuacja związana z sytuacją
  epidemiologiczną, informuję, że PWiK nie ma możliwości odpowiedzi na
  przesłane zapytanie w ustawowym terminie 14 dni.
  Stosowna odpowiedź zostanie Państwu udzielona najpóźniej w terminie do
  dwóch miesięcy od dnia złożenia przez Państwa wniosku.

  Z poważaniem

  Marta Fistek

  Radca prawny

  Niniejsza wiadomość zawiera informacje stanowiące tajemnicę
  pracodawcy, przeznaczoną wyłącznie do użytku przez adresata i
  podlegającą ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym
  adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać,
  kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać
  lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy
  niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

 • dot. wniosku o udzielenie unformacji publicznej przez PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZĄBKACH SP. Z O. O.

  Załączniki