Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: FW: Wniosek o informację sprawa-35419@fedrowanie.siecobywatelska.pl przez None

  W dniu 2021-02-15 07:28, sekretariat@zciw.com napisał(a):
  > From: sprawa-35419@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > <sprawa-35419@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  > Sent: Saturday, February 13, 2021 11:17 PM
  > To: sekretariat@zciw.com
  > Subject: Wniosek o informację
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  > dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  > Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  > publicznych:
  >
  > 1. Czy spółka prowadzi BIP?
  Tak w trakcie przebudowy
  > 1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.

  > 1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP
  > spółki.
  W trakcie zmian i aktualizacji

  > 1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z
  > rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać
  > gdzie:
  nie
  > a) BIP
  > b) strona www.
  > 1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych
  > realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać
  > gdzie:
  nie
  > a) BIP
  > b) strona www.
  > 1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych
  > przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  nie
  > a) BIP
  > b) strona www.
  >
  > 2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  tak
  > 2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy
  > wskazać gdzie:
  na dyskach sieciowych w siedzibie spółki
  > a) BIP
  > b) strona www.
  >
  > 3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  nie
  procedury zasady konkurencyjności
  > a) Tak
  > b) Nie
  >
  > 4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
  > dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  nie (ewentualnie fundusz socjalny ma regulamin)
  > a) Tak
  > b) Nie
  >
  > 5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
  > dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy
  > wskazać gdzie:
  tak na stronie www o przyznanych dotacjach dla spółki
  na stronie www
  > a) BIP
  > b) strona www.
  >
  > 6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy
  > wskazać gdzie:
  Monitor sądowy

  > a) BIP
  > b) strona www.
  >
  > 7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
  > 21 426 531,30
  > 8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
  > ni było
  > 9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia
  > wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
  > 189 100,56
  > 10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia
  > wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
  44077,44
  >
  > 11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
  > spółki na 2019 r.?
  100%
  >
  > 12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
  > członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została
  > opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  nie (w urzędzie miasta)
  > a) BIP
  > b) strona www.
  >
  > 13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
  > sponsorowane w mediach? tak

  > 13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w
  > mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
  12019,00
  >
  > 14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia,
  > przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym?
  > [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w
  > których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w
  > działalność (...) spółki]
  nie >Dane przekazywane w wersji papierowej do rady
  >
  > 15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
  > dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  tak
  > a) Tak
  > b) Nie
  >
  > 16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
  > brak
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres: sprawa-35419@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
  > to, by nie zmieniać podanego adresu.
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
  > zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > www.siecobywatelska.pl
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego