Instytucja: 

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam skan pisma w sprawie złożonego wniosku z dnia 13.02.2021 r. (wpływ 15.02.2021 r.) o udostępnienie informacji.

  Z poważaniem

  --
  Maciej Banaszak
  Prokurent / Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji
  tel. 512-660-608
  Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.ul. T. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin tel. 62 747-28-86, {{ email }}, www.jtbs.com.pl (http://www.jtbs.com.pl)Kapitał zakładowy: 41.174.500,00 zł, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000183634, NIP: 6171947353

  Załączniki

  • DOC250221-25022021093540.pdf
 • Odpowiedź na wniosek przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 13.02.2021 r. (wpływ 15.02.2021 r.) o udostępnienie informacji.

  Z poważaniem

  --
  Maciej Banaszak
  Prokurent / Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji
  tel. 512-660-608
  Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.ul. T. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin tel. 62 747-28-86, {{ email }}, www.jtbs.com.pl (http://www.jtbs.com.pl)Kapitał zakładowy: 41.174.500,00 zł, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000183634, NIP: 6171947353

  Załączniki

  • DOC130421-13042021084311.pdf