Instytucja: 

Nadleśnictwo Chrzanów

 Monitoring: 

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

 Liczba listów: 

18

 Liczba spamu: 

138

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Chrzanów

  Twoja wiadomość

  Do: Magdalena Sermak
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:45:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • dot. konsultacje społeczne w Nadleśnictwie przez Nadleśnictwo Chrzanów

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na emalii z dnia 4.11.2020r., wpływ w dniu 5.11.2020r., Nadleśnictwo Złoty Potok przesyła w załączeniu odpowiedz o udostępnienie informacji dot. konsultacji społecznych w nadleśnictwie.

  Z poważaniem
  Beata Miedzińska
  Specjalista ds. pracowniczych
  Tel.: +48 34 32 91 189, tel. kom.: +48 728 971 234, IP: 3238131

  [logo]

  42-253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 2
  tel.: +48 34 32 91 170, fax: +48 34 32 91 171

  Załączniki

  • image001_3JN9Yri.png
  • dot._konsultacje_społeczne_w_Nadlesnictwie.pdf
 • odpowiedź na pismo przez Nadleśnictwo Chrzanów

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa pismo.

  Z poważaniem

  Elżbieta Durak

  Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa, szkód górniczych

  Tel. kom.: +48 668 125 284

  ul. Oświęcimska 31

  32-500 Chrzanów

  tel. 32 623 23 40 wewn. *331

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach wymiany
  korespondencji jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
  Chrzanów z siedzibą
  w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 31, 32-500 Chrzanów, reprezentowane
  przez Nadleśniczego.

  Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }} lub
  dzwoniąc pod numer telefonu: +48 32 623 41 54.

  Inspektor Ochrony Danych

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych mogą się Państwo
  kontaktować
  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Cel i podstawy przetwarzania

  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
  administracyjnego,
  w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych - RODO); dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany korespondencji.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych będą:

  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
  przepisów prawa,

  - podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla PGL LP
  Nadleśnictwa Chrzanów.

  Okres przechowywania danych

  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania
  obowiązujących przepisów prawa.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia
  korespondencji.

  Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie
  automatycznej analizy danych.

  Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

  Załączniki

  • image001_UTrPtE8.png
  • Odpowidź_na_wniosek.pdf
  • smime_YAHP7nB.p7s
 • Konsultacje społeczne - odpowiedź Nadleśnictwo Koniecpol przez Nadleśnictwo Chrzanów

  Witam serdecznie,

  w załączniku przesyłam pismo.

  Z poważaniem

  Katarzyna Skowyra

  Instruktor Techniczny

  tel.: +48 34 354 03 37, tel. kom.: +48 664 951 604, IP: 3215330

  42-230 Koniecpol, ul. Różana 11

  tel.: +48 34 355 12 65/85, fax.: +48 34 354 03 47

  <http://www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl/>
  www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl

  Załączniki

  • image001_e9UWlns.png
  • Odpowiedź_Watchdog_Polska_-_konsultacje.-1-1.pdf
  • smime_RSHcf5H.p7s
 • Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Chrzanów

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek podpisany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia.

  Z poważaniem

  Karolina Morkisz
  Specjalista Służby Leśnej
  tel.kom.: +48 662-770-701

  [Nadleśnictwo Jeleśnia]
  34-340 Jeleśnia, ul. Suska 5
  tel. +48 33 8636-131, (wew. *337)

  www.jelesnia.katowice.lasy.gov.pl

  __________ ESET Endpoint Security __________

  Ta wiadomość e-mail została przeskanowana. Nie znaleziono zagrożeń.

  wiadomość e-mail do: {{ email }} z tematem Odpowiedź na wniosek - bez zagrożeń

  Wersja silnika detekcji: 22350 (20201120)

  https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

  Załączniki

  • image003.jpg
  • Odpowiedź_na_wniosek_Sieć_obywatelska.pdf
 • odp. konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Chrzanów

  ZG.0172.12.2020

  Dzień dobry,
  W załączeniu odpowiedź na Państwa zapytanie.

  Z poważaniem
  Ewa Łukasik
  Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji leśnej

  tel: +48 32 300 81 58; tel. kom.: +48 794 255 221, IP3225337

  [cid:image001.jpg@01D3CFF0.59532C00]

  44-160 Rudziniec, ul. Leśna 7
  tel.: +48 32 300 81 50

  www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl

  Załączniki

  • image003.png
  • odpowiedź_do_Watchdog.pdf
 • Re: odpowiedź na pismo przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie. Wskazujemy, że w tej ustawie nie znajduje się rozwiązanie nawiązujące do informacji publicznej przetworzonej określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też wezwanie do wykazania dlaczego udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego jest bezpodstawne.

  Równocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że:
  1. Wnioskując o przesłanie informacji dotyczących ostatnich trzech lat, mamy na myśli okres od 1 listopada 2017 do 3 listopada 2020.

  2. Definicję podaną we wniosku:

  „Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  należy interpretować jako zawierającą pojęcie dostępu do informacji o środowisku, (tak jak zinterpretowały właściwie niektóre Nadleśnictwa do których zwróciliśmy się z tym wnioskiem). Poniżej podajemy interpretację tej definicji, która w pełni tłumaczy naszą intencję i, mamy nadzieję, będzie pomocna.

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form występowania z wnioskiem o dostęp do informacji, wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.
  Alternatywnie, możecie również Państwo definiować wyrażenie „zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag” jako punkty 1- 6 wymienione w definicji. Może to nieco zawęzić zakres odpowiedzi, ale zapewne ułatwi sprawne ich zebranie.

  3. W przypadku artykułów i doniesień medialnych wnioskujemy o przesłanie informacji o doniesieniach, których istnienie odnotowało Nadleśnictwo, a w szczególności doniesień, w procesie powstawania których, przedstawiciele Nadleśnictwa zostali poproszeni o wyrażenie opinii.

  4. W przypadku, gdy Nadleśnictwo nie posiada wiedzy kim dokładnie są osoby, które chcą pozyskać informację i wiedzę o gospodarce leśnej, wyrazić opinię bądź współuczestniczyć w decyzjach wnioskujemy o ogólne opisanie takiej osoby bądź osób. Na przykład, w wypadku, gdy o informację występują bądź opinie zgłaszają internauci na mediach społecznościowych Nadleśnictwa wystarczający będzie opis: internauta/gość strony Nadleśnictwa w serwisie Facebook. W wypadku, gdy Nadleśnictwo organizowało, bądź uczestniczyło w zebraniu lokalnej społeczności na którym omawiane były kwestie związane z gospodarką leśną, wystarczający będzie prosty opis uczestników, taki jak na przykład: członkowie społeczność X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), bądź członkowie klubu seniora w miejscowości X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), etc.

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk
  Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Chrzanów

  Twoja wiadomość

  Do: Magdalena Sermak
  Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 10 grudnia 2020 23:06:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 11 grudnia 2020 07:08:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź przez Nadleśnictwo Chrzanów

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź.

  Z poważaniem

  Elżbieta Durak

  Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa, szkód górniczych

  Tel. kom.: +48 668 125 284

  ul. Oświęcimska 31

  32-500 Chrzanów

  tel. 32 623 23 40 wewn. *331

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach wymiany
  korespondencji jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
  Chrzanów z siedzibą
  w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 31, 32-500 Chrzanów, reprezentowane
  przez Nadleśniczego.

  Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }} lub
  dzwoniąc pod numer telefonu: +48 32 623 41 54.

  Inspektor Ochrony Danych

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych mogą się Państwo
  kontaktować
  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Cel i podstawy przetwarzania

  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
  administracyjnego,
  w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych - RODO); dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany korespondencji.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych będą:

  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
  przepisów prawa,

  - podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla PGL LP
  Nadleśnictwa Chrzanów.

  Okres przechowywania danych

  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania
  obowiązujących przepisów prawa.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia
  korespondencji.

  Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie
  automatycznej analizy danych.

  Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

  Załączniki

  • image001_oPljd0v.png
  • decyzja_nr_18_-_Watchdog.pdf
  • smime_kV6b1Yr.p7s
 • Kabaret z Konopi - wolne terminy w lipcu i sierpniu! przez Nadleśnictwo Chrzanów
  Ocena LLM: F

  Załączniki

  • zielone_wakacje_qCDFHLn.jpg