Instytucja: 

Nadleśnictwo Siewierz

 Monitoring: 

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Siewierz

  Szanowni Państwo
  Z powodu technicznego tytułu maila z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej z 4 listopada 2020 r. system informatyczny Nadleśnictwa Siewierz, potraktował go jako spam, który automatycznie jest usuwany. Informację o przesłanej korespondencji uzyskaliśmy z RDLP w Katowicach wraz z numerem sprawy. Na ten adres została wysłana odpowiedź. Sytuacja powtórzyła się w przypadku Państwa Pisma z 30 listopada.
  Dopiero telefon pod numer interwencyjny Stowarzyszenia, pozwoliła ustalić właściwy adres {{ email }}<mailto:{{ email }}> dla Nadleśnictwa Siewierz.
  Szanowni Państwo,
  W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi na pytania i wnioski zawarte w Państwa piśmie o udostępnienie informacji publicznej, zarejestrowanym przez Nadleśnictwo Siewierz 5 listopada 2020 r. , które mylnie zostały zakwalifikowane w Państwa Systemie jako odpowiedź RDLP w Katowicach.
  Drugi dokument, to decyzja nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz, w odpowiedzi na pismo z 30 listopada 2020 r.

  Z poważaniem

  Sławomir Cichy
  Rzecznik prasowy
  Nadleśnictwo Siewierz
  tel.: +48 32 674 29 58
  kom. +48 608 611 371

  [Nadleśnictwo logo1]
  42-470 Siewierz, ul. Łysa Góra 6
  tel.: +48 32 674 29 57,
  fax.: +48 32 674 11 60

  www.siewierz.katowice.lasy.gov.pl<http://www.siewierz.katowice.lasy.gov.pl/>

  Załączniki

  • image001_zFOmYyH.jpg
  • odp_do_SOWP-1.pdf
  • Decyzja_Nadleśniczego_Nadleśnictwa_Siewierz.pdf