Instytucja: 

Nadleśnictwo Krzeszowice

 Monitoring: 

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: [SPAM] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Krzeszowice

  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam pismo Nadleśnictwa Krzeszowice.

  Z uszanowaniem
  Paweł Byrtek
  Specjalista S.L. ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody
  tel. kom.: +48 696 493 061
  [cid:image001.jpg@01D6BCEE.6C9B8C60]
  32-080 Zabierzów, ul. Leśna 13
  tel.: +48 12 28 51 180 wewn. 12, tel. sekr.: +48 12 28 51 180
  www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

  Załączniki

  • image001_dNFztvO.jpg
 • Re: RE: [SPAM] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez MarzenaBlaszczyk

  Szanowni Państwo,

  w przesłanej odpowiedzi brakowało załącznika.

  Z wyrazami szacunku,

  Marzena Błaszczyk
  Członkini Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: [SPAM] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Krzeszowice

  Dzień Dobry
  W odpowiedzi na Państwa monit przesyłam ponownie pismo Nadleśnictwa Krzeszowice z dnia 17 listopada 2020 r.
  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości wraz z załącznikiem.

  Paweł Byrtek
  Specjalista S.L. ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody
  tel. kom.: +48 696 493 061
  [cid:image002.jpg@01D6C325.1186EDF0]
  32-080 Zabierzów, ul. Leśna 13
  tel.: +48 12 28 51 180 wewn. 12, tel. sekr.: +48 12 28 51 180
  www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

  Załączniki

  • image002_qlcVNH8.jpg
  • image003.jpg
  • 201117_ZG.0172.20.2020_Informacja_publiczna_Watchdog_odpowiedź.pdf
 • Re: RE: [SPAM] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez MarzenaBlaszczyk

  Szanowni Państwo,

  potwierdzam odbiór maila z załącznikiem.

  Z wyrazami szacunku,

  Marzena Błaszczyk

  Członkini Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: ZG.0172.20.2020 Decyzja odmowa udzielenia informacji.pdf przez Nadleśnictwo Krzeszowice

  Dzień dobry
  Nadleśnictwo Krzeszowice przekazuje w załączeniu korespondencję w sprawie konsultacji społecznych.

  Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości mail wraz z załącznikiem.
  Z poważaniem
  Paweł Byrtek
  Specjalista S.L. ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody
  tel. kom.: +48 696 493 061

  32-080 Zabierzów, ul. Leśna 13
  tel.: +48 12 28 51 180 wewn. 12, tel. sekr.: +48 12 28 51 180
  www.lasy.gov.pl

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):

  ZG.0172.20.2020 Decyzja odmowa udzielenia informacji.pdf

  Załączniki

  • ZG.0172.20.2020_Decyzja_odmowa_udzielenia_informacji.pdf