Treść

  • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

    CZ. 1 FACEBOOK

    1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
    2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
    3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
    4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
    5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
    6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
    7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

    CZĘŚĆ 2 - TWITTER

    1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
    2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
    3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
    4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
    5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
    6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
    7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

    CZĘŚĆ III - FORUM

    Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

    CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

    1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
    2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

    Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Udzielenie informacji publicznej na Państwa wniosek przez BARDO

    Sieć obywatelska Watchdog Polska

    ul. Ursynowska 22/2

    02-605 Warszawa

    Szanowni Państwo,

    w załączeniu przesyłam pismo dot. odpowiedzi na Państwa wniosek odn.
    udzielenia informacji publicznej przez Gminę Bardo.

    Z poważaniem

    Michał Sikuciński

    Referat Komunikacji Społecznej -kierownik- Urząd Miasta i Gminy Bardo
    Rynek 2 57-256 Bardo tel 74/8171478 wew. 74

    Załączniki