Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Media społecznościowe w gminach 2019 przez OSIECZNICA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <info@osiecznica.pl> o 2019-04-04 22:37

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-04-05 07:54

 • odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez OSIECZNICA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4
  kwietnia informuje się, iż:

  Część 1 FACEBOOK:

  Ad.1. Gmina Osiecznica prowadzi swój profil na Facebooku.

  Ad.2. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka.

  Ad.3. Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy.

  Ad.4. Gmina nie posiada polityki blokowania komentarzy.

  Ad.5. Na profilu gminy nie ma zablokowanych osób.

  Ad.6. Profil Facebooka prowadzi pracownik urzędu.

  Ad.7. Osoba prowadząca profil zatrudniona jest na stanowsku ds. zarządzania
  kryzysowego.

  Część 2 TWITTER

  Gmina Osiecznica prowadziła profil na Twitterze w 2017 r.

  Część 3 FORUM

  Poza profilem na Facebooku Gmina nie prowadzi forum dla mieszkańców.

  CZEŚĆ 4 OFICJALNY PROFIL WÓJTA

  Wójt Gminy Osiecznica nie posiada i nigdy nie posiadał swojego oficjalnego
  profilu.

  Z wyrazami szacunku,

  Agnieszka NIEMIEC

  Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego

  Urząd Gminy w Osiecznicy

  ul. Lubańska 43

  59-724 Osiecznica

  Tel. 75 73 12 107 wew.25

  Tel.kom 665 999 892

  Załączniki