Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: odpowiedz na wniosek przez None

  ODPOWIEDŹ

  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019r.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych udzielam
  odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania i przekazuję
  następujące informacje:

  CZ. 1 Facebook

  1. Tak, gmina prowadzi profil (fanpage) na Facebooku.

  2. Tak, na stronie internetowej znajduje się link do Facebooka.

  3. Nie, zasady usuwania komentarzy i użytkowników na Facebooku
  nie zostały określone w regulaminie ani innym dokumencie.

  4. Nie dotyczy.

  5. Obecnie na profilu gminy żadna z osób nie jest zablokowana.

  6. Profil (fanpage) gminy prowadzą pracownicy urzędu.

  7. Referent ds. kultury, sportu i organizacji pozarządowych,
  referent ds. koordynacji projektów międzynarodowych i współpracy
  gmin partnerskich, pomoc administracyjna.

  CZ. 2 Twitter

  1. Nie, gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

  2. Nie dotyczy.

  3. Nie dotyczy.

  4. Nie dotyczy.

  5. Nie dotyczy.

  6. Nie dotyczy.

  7. Nie dotyczy.

  CZ. 3 Forum

  Nie, urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grupy w
  serwisie społecznościowym.

  CZ. 4 Oficjalny profil W/B/P

  1. Nie, nie powstał oficjalny profil wójta na Facebooku,
  Twitterze, Wykopie.

  2. Nie dotyczy.

  Andrzej Konieczka
  Sekretarz Gminy Dąbrowa
  kom. 661 237 336