Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wniosek o informację publiczną - Media społecznościowe w gminach 2019 przez LISEWO

  W dniu 2019-04-25 o 21:46, sprawa-13349@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  *Dzień dobry**
  **W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  25 kwietnia 2019 r., złożony drogą elektroniczną, przesyłam informacje
  wskazane we wniosku.*

  CZ. 1 FACEBOOK

  *Ad.1.  TAK**
  **Ad.2. TAK**
  **Ad.3. NIE**
  **Ad.4. NIE**
  **Ad.5. 0*

  *Ad.6. PRACOWNICY URZĘDU oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie.**
  **Ad.7. UG - INFORMATYK. GBP - REFERENT ds. KULTURY*

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  *Gmina nie prowadzi TWITTERA.*

  CZĘŚĆ III - FORUM

  *Urząd Gminy w Lisewie nie prowadzi forum dla mieszkańców  w serwisie
  społecznościowym.*

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  *Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze lub
  Wykopie. W związku z tym Gmina nie ponosi żadnych wydatków.*

  Łączę pozdrowienia

  --
  Halina Chrzanowska
  Sekretarz Gminy Lisewo
  ul. Chełmińska 2
  86-230 Lisewo

  56 676 86 14 wew. 15
  56 676 89 66
  www.lisewo.com

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
  Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.