Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WILKOŁAZ

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@wilkolaz.pl
  Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
  Wysłano: 25-04-2019 21:49

  odczytano w dniu 26-04-2019 08:07.

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez WILKOŁAZ

  W odpowiedzi na wniosek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska dotyczący udostępnienia informacji publicznych informuję, że:

  Część I FACEBOOK
  1.. Gmina Wilkołaz prowadzi swój profil na Facebooku.
  2.. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka.
  3.. Brak uregulowania zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.
  4.. Nie dotyczy
  5.. Brak zablokowanych osób.
  6.. Profil na Facebooku prowadzi pracownik urzędu gminy.
  7.. Osoba prowadząca jest zatrudniona na stanowisku pomoc administracyjna.
  Część II TWITTER

  1. Gmina Wilkołaz nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.
  2 - 7. Nie dotyczy

  Część III FORUM

  Urząd nie prowadzi forum dla mieszkańców, ani grupy w serwisie społecznościowym.

  Część IV OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1 – 2. Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze, ani Wykopie.

  Z poważaniem
  Paulina Koper
  Urząd Gminy Wilkołaz
  81/8212001