Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • informacj publiczna przez MARCINOWICE

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. Udzielenia informacji publicznej
  informujemy:

  CZ. 1 > FACEBOOK 1. Czy > gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK

  2. > Jeśli tak, to czy na stronie > internetowej gminy znajduje się link >
  do Facebooka? TAK

  3. Jeśli gmina prowadzi > profil na Facebooku, to > czy w regulaminie lub
  innym dokumencie uregulowano > zasady > blokowania komentarzy i użytkowników
  Facebooka? NIE

  4. Jeśli Facebook > gminy > posiada określoną politykę blokowania komentarzy
  i > użytkowników, prosimy o > przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest >
  ona opisana. BRAK

  5. Jeżeli gmina prowadzi > Facebooka, ile osób jest > obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) > zablokowanych na > oficjalnym profilu gminy w tym
  serwisie? BRAK

  6. Czy profile > Facebook > gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
  osoba/podmiot > > zewnętrzny? PRACOWNICY

  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o > wskazanie >
  stanowisk, na których są zatrudnieni. DYREKTOR GOK W MARCINOWICACH

  CZĘŚĆ 2 - > TWITTER

  1. Czy gmina > prowadzi swój profil na Twitterze? NIE

  2. > Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy znajduje się link >
  do Twittera? NIE

  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy > w > regulaminie lub innym
  dokumencie uregulowano zasady blokowania > komentarzy i > użytkowników
  Twittera? BRAK

  4. Jeśli Twitter gminy > posiada określoną politykę > blokowania komentarzy
  i użytkowników, > prosimy o przesłanie linków, do miejsca, > gdzie jest ona
  opisana. BRAK

  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest > obecnie (na > dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu > > gminy w tym
  serwisie? BRAK

  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą > pracownicy urzędu > czy zewnętrzna
  osoba/podmiot zewnętrzny? BRAK

  7. > Jeśli profil prowadzą pracownicy > urzędu, prosimy o wskazanie >
  stanowisk, na których są zatrudnieni. BRAK

  CZĘŚĆ III - > FORUM Czy > urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub
  grupę w serwisie > > społecznościowym? NIE

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli > istnieje > oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
  Facebooku, Twitterze lub > Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku > prowadzą
  go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o > sytuację, gdy są to
  pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne podmioty zatrudnione
  przez gminę)? NIE

  2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018 roku
  opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu. BRAK

  Z poważaniem

  Dagmara Gorlowska

  Urząd Gminy Marcinowice

  ul. J.Tuwima 2

  58-124 Marcinowice

  Tel. 74/850-34-95